Læserdebat

Kan presset på psykiatrien blive ved med at stige – desværre er svaret ja!

Debatindlæg af regionsrådsmedlem og medlem af psykiatriudvalget i Region Syddanmark Sara Darling Jørgensen (SF)

Fremover skal unge overgå til voksenpsykiatrien allerede efter deres 17. år – en ændring, som et flertal i Regionsrådet desværre vedtog i dag.

I SF havde vi ellers stillet forslag om, at der skulle være en glidende og fleksibel overgang til voksenpsykiatrien op til det 21. år – med god inspiration fra Region Midt, hvor fokus var på, hvornår det var bedst for den unge. Men flertallet ville det anderledes.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi er meget bekymrede, da vi jo pålægger voksenpsykiatrien endnu flere ”opgaver” med denne vedtagelse.

En voksenpsykiatri, som i forvejen er presset helt i knæ, hvor der konstant er overbelægninger – og budgetoverskridelser, som har medført, at medarbejderne flygter eller langtidssygemeldes – eller opsiges på grund af disse budgetoverskridelser; og hvor sengepladser lukkes midlertidigt på baggrund af manglende personale.

En virkelig ond spiral – og som vi nu kan risikere bliver værre.
Sara Darling Jørgensen


Som situationen er, så skal de almen voksenpsykiatriske afdelinger også rumme retspsykiatriske patienter – og kan også have meget udadreagerende patienter og have patienter med aktivt misbrug, dvs. at de unge vil komme til et miljø, som slet ikke er gearet til at rumme deres problematikker.


Hvem skal tage hånd om 18-årige Sophie som indlægges i voksenpsykiatrien, som har brug for nærhed eller 19-årige Peter, som har brug for ro og en-til-en samtaler, fordi hans psykiatriske diagnose gør, at han har brug for det? 


Vi kan ikke andet end at se denne ændring, som en kraftig forringelse for de unge, deres familier og de ansatte; – og vi vil følge udviklingen tæt.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv