FREDERICIA

Kan man ikke forestille sig, at boligselskaberne bygger i landsbyerne?

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Formålet skal være, at tilgodese de beboere der er i landsbyerne, og hvis de skal flytte i noget mindre, er der ikke lokalt muligheder.

På Seniorrådets Årsmøde fredag eftermiddag var der en spørger der stillede spørgsmålet, om boligforeningerne ikke kunne bygge i de mindre byer i Fredericia Kommune. Det blev henvist til Middelfart Kommune, der netop har besluttet der skal bygges lejeboliger i flere af de mindre byer i kommunen.

“Kan man ikke forestille sig, at vores boligforeninger, som vi har to store af i byen, kunne lægge byggeri ud i de andre byer i kommunen? Det kan jo ikke passe, at en masse private investorer nok kan få tingene til at køre.”

Susanne Eilersen (O)
“Der er ved at blive bygget lejeboliger i Pjedsted og i Skærbæk. Det er private investorer der opkøber privat jord. Vi kan lave lokalplanerne til det. Det er rigtigt, at vi kigger ind i, at der skal opføres lejeboliger, sådan at folk der har boet i deres gårde eller hus kan få mulighed for at flytte ind i en mindre lejebolig. Og hvor de har deres venner og omgangskreds.” forklarede Susanne Eilersen.

Susanne Eilersen fortalte også, at kommunene er ved at færdiggøre en helhedsplan for Skærbæk, hvori også indgår boliger. Og der skal laves helehedsplaner for alle byer i kommunen!

Susanne Eilersen (O) er medlem af Senior- og Socialudvalget, men også formand for Bosætnings- og Turismeudvalget. Foto: DanmarkC TV.

Jens Christian Lybecker.
Direktør for boli.nu.
Foto: boli.nu

Direktør for boli.nu, Jens Christian Lybecker, svarer på spørgsmålet
“Det ligger i boligorganisationerne formålsparagraffer at opføre, udleje og administrere almene boliger. Alene af den grund er vi naturligvis også interesseret i at opføre almene familie- eller seniorboliger i bysamfundene tæt på Fredericia og dermed Fredericia Kommune. Det kræver dog at bysamfundene er i en positiv udvikling og at udviklingen af nye boligområder sker i dialog med Fredericia Kommune og gerne efter opfordring fra Fredericia Kommune. 

Det kunne være yderst interessant at udvikle nye boligområder i dialog med lokale borgergrupper, som har bevidste mål for fremtiden og som potentielt har en ambition om at være deltagende i at udvikle egne nye boliger og evt. bofællesskaber.”, skriver Jens Christian Lybecker til DanmarkC TV.

Det har ikke være muligt for DanmarkC TV at få en kommentar fra Boligkontoret inden udgivelse.