Læserdebat

Kære Byråd – tak!

Læserdebat af: Søren Grøn Stampe Grønkjærsvej 31 7000 Fredericia

Jeg tillader mig at frembringe et forslag til de kommende budgetter for at styrke jeres fantastiske arbejde omkring åbenhed og den helt uovertrufne gennemsigtighed der er skabt for borgerne i byen. 

Må jeg foreslå et passende slogan, når nye direktører ansættes: “Et job, du med garanti ikke gror fast i”. Det kan sagtens bruges om et halvt år, om et år eller om to år, når fremtidige direktørposter skal besættes, for dem forventer jeg mange af.

Hvad med at oprette en særlig udgiftspost på ca. 5-6 mio. kr. årligt. Den kan passende hedde Fratrædelsesgodtgørelser for direktører? 

Husk det er vigtigt, det er med r til sidste i godtgørelser. Da vi efterhånden har særlig stor erfaring og ekspertise her i Kommunen. (Jeg antager vi er Danmarksmester pt.)

Fordelen ved at få oprettet sådan en post er at borgerne bliver fri for at blive overrasket gang på gang og samtidigt, så I slipper for at tale med Pressen og holde ekstra møder. 

Endvidere vil I undgå at en masse trælse borgeres holdninger og kommenterer på de sociale medier og borgere som skriver kritiske spørgende læsebreve.

Heldigvis har Fredericia en så god økonomi at denne turnusordning for direktører sagtens kan finansieres, uden at det berører borgerne. Vi behøver alligevel ikke alle de lærere i skolen, ja faktisk har eleverne vel bedst af at passe sig selv, for alle byens borgere er helt med på at det er vigtigere at finansiere direktørernes turnusordning, end børnenes skolegang.

Så kære Byråd, endnu en gang stor tak for jeres ordentlighed og prioritering. 

Jeg er overbevist om at jeres fremragende arbejde giver borgerne tryghed og en dejlig ro i maven.–

Med venlig hilsen

Søren Grøn Stampe Grønkjærsvej 31 7000 Fredericia

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv