Kort Nyt

Jorden under pres: Foredrag af professor Katherine Richardson

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Professor Katherine Richardson giver et foredrag om den kritiske situation for Jordens økosystemer

Den 30. april 2024 inviterer Fredericia Kommune til et spændende foredrag med professor Katherine Richardson, en af Danmarks mest fremtrædende forskere inden for bæredygtighed. Foredraget fokuserer på studiet “Earth beyond six of nine Planetary Boundaries”, der belyser den kritiske tilstand for seks ud af ni centrale områder og økosystemer på Jorden, herunder klima og biodiversitet.

  • Dato: Tirsdag, 30. april 2024
  • Tid: 18:30 – 20:30
  • Sted: Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia, 7000

Menneskets aftryk på Jorden

Katherine Richardson, leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet, har i årevis forsket i, hvordan menneskets aktiviteter påvirker Jordens globale miljø. Hun er medlem af Klimarådet og har bidraget til FN’s globale udviklingsrapport. I 2020 udgav hun bogen “Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle?”.

De Planetære Grænser

I foredraget vil Katherine Richardson præsentere konceptet “De Planetære Grænser”, der beskriver ni biofysiske processer på Jorden, som er kritisk påvirket af menneskelig aktivitet. Disse grænser omfatter bl.a. klimaforandringer, biodiversitet, forsuring af havene og arealanvendelse.

Udover at belyse de udfordringer, Jorden står overfor, vil Katherine Richardson også præsentere mulige løsninger og pege på, hvordan vi kan arbejde hen imod en mere bæredygtig fremtid.

Program:

  • 18:30 Ankomst og registrering
  • 19:00 Velkomst og introduktion ved Tommy Rachlitz Nielsen, formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget i Fredericia Kommune
  • 19:10 Foredrag ved professor Katherine Richardson, leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet, inkl. mulighed for at stille spørgsmål
  • 20:30 Tak for i aften

Tilmelding: Gratis tilmelding her