Pressemeddelelse

Jobcenter er på vej i den rigtige retning

Brugerundersøgelse af jobcenteret viser, at der er en høj grad af tilfredshed med forløbene i Jobcenter Fredericia

Den politiske vision er at skabe et menneskeligt jobcenter, der matcher tiden. Det betyder, at borgerne i praksis skal opleve et inddragende, ansvarliggørende, effektiv, empatisk og nysgerrigt jobcenter, der gør en positiv forskel i samspil med borgerne.

Derfor gennemførte jobcenteret i maj måned en brugerevaluering blandt borgere, som inden for de sidste 6 måneder har været i kontakt med jobcenteret.

”Brugerevalueringen er et led i den løbende evaluering af jobcentrets indsats og metode ud fra analyseenhedens anbefalinger om at udvikle en bedre borgerservice og et menneskeligt jobcenter – der matcher tiden. Jeg må sige, at det er meget opløftende at læse brugernes tilbagemelding, og jeg glæder mig til at følge arbejdet med brugerevalueringen. Målet er at skabe et inddragende, effektivt, empatisk og nysgerrigt jobcenter med fokus på det bedst mulige match mellem virksomhedernes behov og borgerens ønsker og kompetencer”, siger Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Samlet set har 19% af borgerne deltaget i evalueringen, det svarer til 938 besvarelser. Da det er den første større brugerevaluering i jobcentret, er det ikke muligt at sammenligne med tidligere resultat. Men en svarprocent på 19% er dog tilfredsstillende og tilstrækkelig i forhold til at kunne drage nogle gennemgående pejlemærker, som det giver mening at arbejde videre med i mødet med borgerne.

”Svarene fra brugerundersøgelsen viser os, at vi er på vej i den rigtige retning, og at de tiltag, vi har gjort, viser resultater. Brugerundersøgelsen skal hjælpe os med at optimere yderligere på kvaliteten i dialogen og processen med borgerne. De mindre gode oplevelser kan vi vende til gode oplevelser, når vi har dialog og bruger borgernes tilbagemelding til intern læring og opfølgning”, siger John Nyborg, næstformand i Social- og beskæftigelsesudvalget.

På baggrund af de 938 besvarelser oplever i alt 49% af borgerne en meget høj grad eller høj grad af tilfredshed med sit forløb i jobcentret. 23,5% er i nogen grad tilfredse, og 22,1% er i lav grad eller slet ikke tilfredse.

”Med udgangspunkt i brugerevalueringen skal alle afdelinger i jobcentret nu arbejde videre med den feedback, som borgerne har givet. Brugerevalueringen giver et afgrænset, og fint her og nu billede af implementering af analyseenhedens anbefalinger”, siger Inger Nielsen, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Det er første gang, at der er blevet lavet en brugerundersøgelse, men fremover skal der laves en brugerevaluering af jobcenteret en gang årligt.

Fakta

Spørgeskemaet er sendt ud til 4979 borgere, som har haft minimum 2 samtaler med jobcentret i perioden oktober 2020 til maj 2021.

Sammenlagt har 938 gennemført spørgeskemaet hvilket giver en svarprocent på 19%