FREDERICIA

Jan Filbært udpeget som nyt medlem af Handicaprådet i Fredericia

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Udpegningen skete på byrådsmødet den 29. januar 2024, og varer valgperioden ud

Udpegningen af Jan Filbært sker efter at det nuværende medlem Jonas Strarup Christensen, har ønsket at udtræde af Handicaprådet. Jan Filbært er indstillet af SF.

Arbejdsopgaver
Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap. Derudover kan handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer. Handicaprådet kan afgive en årlig beretning eller på anden måde give Byrådet en årlig orientering om rådets arbejde og virke.
– skriver forvaltningen.

Sammensætning
Handicaprådet består af fem medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), og fem medlemmer udpeget af Byrådet, heraf et antal af dets medlemmer. Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald og indtræder i rådet ved medlemmets udtræden.
– skriver forvaltningen.
(De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, blev stiftet i 1934. Den 1. januar 2008 skiftede det navn til Danske Handicaporganisationer, DH. Red.)

Jan Filbært
Handicaprådet er ikke et ukendt område for Jan Filbært. Han har tidligere været formand for rådet, og indtager nu en af de politiske pladser.

“Det er et fantastisk stykke frivilligt arbejde der udføres i Handicaprådet, og der er i højeste grad behov for Handicaprådet. Det ville være synd at sige, at handicapområdet har det godt i øjeblikket. Derfor ligger der op nogle store opgaver for Handicaprådet, og ikke mindst få synliggjort problemstillingerne.

Jan Filbært har den oplevelse, at dee er politiske partier lokalt og på landsplan har meget svært ved at tale om handicappede og de handicappedes problemer. Det håber han at kunne være med til at ændre på.

“Det er undrer mig egentlig, for der er mange handicappede der kunne blive en del af arbejdsmarkedet. Omvendt er der også handicappede, der lever under forhold, som vi ikke vil byde hinanden. Der er meget at tage fat på, hvis det er det man vil, og også for pressens side” slutter Jan Filbært sit interview med DanmarkC TV.