ERRITSØ

Ingen PFAS-overskridelser på Højmosevej 17 i Erritsø

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Det viser en undersøgelse som omfatter flere børneinstitutioner og offentlige legepladser i hele Region Syddanmark

Regionen har undersøgt otte børneinstitutioner og to offentlige legepladser for mulig PFAS-forurening. Der er ikke fundet PFAS over grænseniveauerne på nogen af grundene. De berørte institutioner og kommuner er i dag blevet orienteret om resultaterne, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Bekymringen for PFAS i jorden hænger sammen med, at der tidligere har været en losseplads på Højmosevej. Samme bekymring har tidligere også været gældende for Labyrinten på Lumbyesvej. Også her viste det sig, at bekymringen var grundløs.

Forældrene kan roligt sende deres børn i børnehave

Tommy Rachlitz Nielsen

I forbindelse med undersøgelsen på Lumbyesvej tidligere på året, udtalte Tommy Rachlitz Nielsen (K), formand for Klima,- Energi- og Miljøudvalget blandt andet til DanmarkC TV den 28. februar ’23:

“I 2010 har man screenet alle børnehaver og deres grunde for om der er nogen risiko. Og de grunde hvor der er en risiko har man undersøgt og håndteret. Vi er faktisk rigtig, rigtig sikre, – og rigtig trygge ved – at der ikke er nogen risiko for forurening på vores børnehavegrunde. Så forældrene kan roligt sende deres børn i børnehave fremadrettet.”

Tommy Rachlitz Nielsen.

Otte børneinstitutioner og to legepladser i regionen er nu blevet undersøgt for PFAS. Det er sket fordi, regionen ikke har kunnet udelukke risikoen for PFAS-forurening. Undersøgelserne gik i gang i april og er nu afsluttet. Resultaterne viser, at der ikke er fundet PFAS over grænseværdierne på nogen af grundene.

Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, siger:

– Det er rigtig glædeligt, at der ikke er fundet PFAS-stoffer i jorden i mængder, der kan udgøre en risiko for børnene. Det var reelt også det, vi forventede, men for at være på den sikre side, satte vi undersøgelserne i gang i sidste måned. Vi er glade for resultaterne, der betyder, at børnene stadigvæk kan lege sikkert på alle lokaliteter.

Der er blevet indsamlet i alt 218 jordprøver i forbindelse med undersøgelserne. Hver jordprøve er blevet undersøgt for 22 forskellige PFAS-stoffer.