Læserdebat

Ingen adgang for skoleelever mellem kl. 8 og 13: Supermarked tager ansvar for sikkerhed og orden

Læserdebat af: Mathilde Hammer, Kandidat til KV25 i Fredericia for Danmarksdemokraterne

SuperBrugsen på Nymarksvej i Fredericia har taget en drastisk foranstaltning ved at indføre et forbud mod skoleelever mellem klokken 8 og 13. Beslutningen har skabt debat og uro, men er nødvendig for at håndtere problemer med uorden og tyveri.

Det er vigtigt at anerkende, at denne beslutning ikke er taget let. Butikkerne har været nødt til at reagere på gentagne tilfælde af uorden og tyveri, som har skabt utryghed og forstyrrelse for både personale og andre kunder. Sikkerhed og orden bør være prioritet for enhver virksomhed, og når problemerne ikke kan løses på andre måder, er det forståeligt, at der træffes sådanne drastiske foranstaltninger.

For skoleelever kan dette virke uretfærdigt og begrænsende, især hvis de blot ønsker at handle i deres frikvarter. Men det er vigtigt at forstå, at denne beslutning ikke er rettet mod dem som individer, men mod den adfærd, der har ført til behovet for en sådan regel. Det er ikke rimeligt, at flertallet af elever, der opfører sig ordentligt, skal lide under konsekvenserne af de handlinger, der udføres af en mindre gruppe.

At supermarkeder ikke er en skolegård, er en væsentlig anerkendelse. Det er ikke tilsigtet at være et sted for socialisering eller fritidsaktiviteter i skoletiden. Elever bør have muligheden for at handle i supermarkeder, men det skal ske på en måde, der ikke forstyrrer andre og respekterer butikkens rammer.

I sidste ende er det vigtigt at huske, at supermarkeder er private virksomheder med ret til at fastsætte deres egne regler for at sikre en god kundeoplevelse. Dette tiltag er ikke et angreb på skoleelever, men snarere et forsøg på at adressere en konkret udfordring på en hensigtsmæssig måde.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv