Læserdebat

Indfør gratis bustransport til alle pensionister

Skribent: Hans Thomassen, Krengerupvej 60, 7000  Fredericia.

Nej, det er ikke første gang og heller ikke sidste, at der bliver nedlagt parkeringspladser i Fredericia, denne gang ved den nye Promenade ved volden.

Til ærgrelse for mange pensionister der bruger IP Schmidt. 

Der bliver ikke færre biler. Og vi skal jo også have plads til alle de mennesker der kommer fra andre kommuner og som har arbejde i Fredericia og det er mange. Hele 47% af de mennesker der arbejder her kommer fra andre kommuner – tjener deres penge i Fredericia og tager dem til hjemkommunen og bruger dem der. Det er lidt ØV.

Desuden bliver der stadig udbygget i Kanalbyen og forhåbentligt snart har vi et Museum som også indeholder et Fæstnings Center, så forsvinder P pladserne også fra Voss grunden. Engang skal der måske bygges en ny skole? Skal vi også have Base of Energy i Kanalbyen med 1600 ansatte og et Campus med mange arbejdspladser. Ligesom kulturkasernen hvor der kommer mange mennesker og hvor der også skal bruges P-plads. Der bliver flere og flere ældre som i stigende grad skal ind til byen og ikke mindst ind til IP Schmidt gården. Gang i byen med en ny midtbyplan, for den må jo komme engang, man lovede sidste forår, at den ville komme efter sommerferien – men godt nok ikke årstallet. 

Så alt i alt vil der i de kommende år blive pres på byen og stadig flere biler og færre parkeringspladser.

Billetpriserne på offentlig trafik stiger nu igen, og det er måske dyrere at tage bussen, frem for bilen?

Derfor et forslag: Indfør gratis bustransport til alle pensionister.

Det vil give mindre forurening i indre by. Og pensionisterne kunne i ro og mag lægge deres handel, når de nu er inde i byen alligevel. Pensionisterne ville få en bedre økonomi, idet man kunne undvære den ene og måske endda begge biler? De tomme busser ville pludselig begynde at køre med passagerer. Og busserne kører jo alligevel – nu bare med passagerer. Det ville give liv i byen.

Fredericia er en meget lille kommune rent geografisk, så der vil være gode muligheder, og nemt at håndtere. 

Og så er det altsammen vejen til grøn omstilling, det er den vej vi skal..

Det vil give god PR og positiv omtale (hurra) af Fredericia og få os på landkortet, med noget positivt. 

Man vil spare billet og administration.

Det koster Ja, det er der så meget der gør og har gjort, men fortsætter vi uden at gøre noget bliver problemerne bare større og vi får færre og færre ind i byen og handle,

Så det er også en fordel for detailhandelen og livet i byen, det tilgodeser pensionisternes økonomi, forurening og belastende trafik. Og kommunens ønske om forskønnelser af byen. Og en mulighed for at vores turister nemmere kan komme til de parkeringspladser der så er. 

Næste skridt kunne være gratis transport til børn og unge, for at vende dem til offentlig trafik.

Selvom jeg hellere så de i større grad brugte cyklerne, især når der så ville komme færre biler – altså bedre trafiksikkerhed.

Og måske også for gæsterne på lystbådehavnen, når man ikke kan finde en løsning på, at få den lagt ind som bynær lystbådehavn på den gamle Rahbek Grund – hvilket ville være helt oplagt. 

Det kunne også være gratis bustransport til udvalgte ruter. Der er masser af muligheder. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv