Politiets døgnrapport

Indbrudsforsøg ved guldsmed og færdselsuheld

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Ny rapport: Hvert femte drab i Danmark er et partnerdrab

Indbrudsforsøg
En gammel kending af politiet forsøgte i morges klokken 03.47 at smadre en rude ved “Den lille guldsmed” i Gothersgade.
Det lykkedes ikke for den 46 år gamle indbrudstyv fra Fredericia. Det var nemlig en sikkerhedsrude.
Vidner der er så og hørte forsøget på at smadre ruden tilkaldte politiet, som hurtigt var på stedet.
Gerningsmanden blev anholdt 15 m fra forretningen og havde stadig kobenet.

Færdselsuheld
På P-pladsen ved ABC Lavpris skete der i går et mindre trafikuheld.
En mandlig bilist på 89 år ramte under en parkeringsmanøvre en gående kvinde på 69 år.
Kvinden blev kørt til kontrol på Kolding Skadestue, men er angiveligt ikke kommet alvorligt til skade.
Begge parter er fra Fredericia.

En ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor undersøger alle drab begået i Danmark i perioden 2017-2021. I rapporten undersøges bl.a. relationen mellem offer og gerningsperson, drabsmetoden og motivet. 21 pct. af alle drab i undersøgelsesperioden er partnerdrab, og størstedelen af ofrene for disse drab er kvinder. Udarbejdelsen af rapporten sker bl.a. som led i regeringens handlingsplan mod partnervold og partnerdrab fra juni 2023. 

Indsatsen over for ulighed i tryghed er en central prioritet for regeringen. Derfor præsenterede regeringen i juni 2023 en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, som bl.a. har til formål at sætte ind over for vold i nære relationer. Som led heri har Justitsministeriet udarbejdet en ny rapport om drab i Danmark, som bl.a. undersøger partnerdrab nærmere. Rapporten omhandler drab begået i perioden 2017-2021. Det er derfor ikke muligt i tallene at se virkningen af de mange tiltag, der indgår i handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab for 2023-2026, men rapporten er med til at give et indblik i, hvad der går forud for partnerdrab.

Den nye rapport viser, at 46 ud af 223 drab i Danmark i perioden 2017-2021 er partnerdrab. Dermed er partnerdrab den næstmest udbredte enkeltstående drabstype i undersøgelsesperioden, hvor drab i kriminelle miljøer er den mest udbredte. Rapporten viser også, at partnerdrab i perioden 2017-2021 desværre er et relativt stabilt fænomen, idet der er begået 8 til 11 partnerdrab årligt. I flere af sagerne er der tegn på, at gerningspersonen forud for drabet har udsat offeret for trusler og/eller vold, ligesom der er flere sager, hvor der er indikation på, at der har været kontrol og/eller stalking i forholdet forud for drabet.

Som led i flerårsaftalen for politiet og anklagemyndighedens økonomi for 2021-2023 er der i alle politikredse oprettet specialiserede teams med dedikerede og specialuddannede nøglepersoner, der skal løfte behandlingen af bl.a. sager om vold i nære relationer. Dertil har man også styrket efter- og videreuddannelsestilbud i politiet, så medarbejderne også kan tilegne sig aktuel viden og kompetencer i sager om vold i nære relationer, stalking, voldtægt samt æresrelaterede forbrydelser. Et enigt Folketing vedtog desuden i december 2021 en ny selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven, der bl.a. betyder, at stalking siden januar 2022 har kunnet straffes med op til tre års fængsel.

Regeringen vil også gennemføre en strafreform, hvor der sættes hårdere og mere konsekvent ind over for bl.a. alvorlig personfarlig kriminalitet, herunder skærpe straffen for vold og voldtægt, ligesom der vil blive set på alternative strafformer.

Drabsraten i Danmark er lav

Rapporten viser, at der i perioden 2017-2021 blev begået 223 drab i Danmark, hvilket svarer til ca. 45 drab om året i gennemsnit og en drabsrate på 0,77 drab pr. 100.000 indbyggere. I et globalt perspektiv er drabsraten i Danmark meget lav.

Rapporten indeholder en række opgørelser af forskellige karakteristika ved ofrene, de identificerede gerningspersoner og de nærmere omstændigheder ved drabene, herunder relationen mellem offeret og gerningspersonen, drabsmetoden og så vidt muligt motivet for drabet.