Kort Nyt

HySynergy 2.0 tildelt DKK 246,3 millioner i dansk IPCEI-støtte

Af Tommy Raun - thr@danmarkc.tv

HySynergy glæder sig over at kunne annoncere modtagelsen af tilsagn om tilskud fra Erhvervsstyrelsen under det europæiske program Important Projects of Common European Interest (IPCEI)

Erhvervsstyrelsen har tildelt DKK 246,3 millioner. Beløbet vil blive anvendt til udviklingen af den anden fase af HySynergy projektet, som er lokaliseret i Fredericia osm nabo til Crossbridge Energy A/S raffinaderi.

HySynergy 2.0 udvikles i samarbejde mellem Everfuel og Crossbridge Energi, og skal producere grøn brint til brug for, og dekarbonisering af industrielle processer og transport. I juni indgik Everfuel og Crossbridge Energy en aftale og vilkår for levering af brint fra HySynergy 2.0, betinget af den netop nu modtaget støtte.

“Dette er en vigtig milepæl i udviklingen mod den endelige investeringsbeslutning for HySynergy fase 2 og er en bekræftelse af PtX-projektets omfang og væsentlige bidrag til dekarbonisering af industri og transport i Danmark. Vi er meget taknemmelige for støtten fra den danske regering, EU og vores partnere i HySynergy projektet, hvilket vil supportere accelerationen og kommercialiseringen af grøn brint.” siger Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel

“Vi starter nu den nye grønnere fremtid. Brint er nøglen til at producere grønne brændstoffer. HySynergy fase to er en gigantisk milepæl og en industriel udbygning af productionskapaciteten vil muliggøre at vi kan komme hurtigt fremad.” siger Finn Schousboe, CEO i Crossbridge Energy A/S.

Dagens meddelelse følger notifikationen om IPCEI-status, som blev tildelt af EU kommissionen den 21. september 2022. Midlerne vil støtte udviklingen af Everfuels elektrolyse faciliteter og Crossbridge Energys co-processing. HySynergy 2.0 blev i 2021 udpeget af den danske regering som et af to danske Power-to-X projekter, til mulig offentlig støtte jævnfør IPCEI støttereglerne. Begge har siden opnået IPCEI status som projekter der bidrager til jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst i EU. Den danske regering har afsat omkring DKK 850 millioner til de to projekter. Everfuel modtager støtten efter almindelige danske regler for offentlig støtte.

Første fase af HySynergy-projektet er en 20 MW elektrolyse. HySynergy 2.0 vil udvide det eksisterende anlæg med 300 MW elektrolysekapacitet gennem udvikling af tre sektioner på hver 100 MW. Den offentlige finansiering, der følger IPCEI-støtten, er tilknyttet de første 100 MW af HySynergy 2.0.

Ambitionen med HySynergy er at producere store mængder grøn brint, som bl.a. skal bruges i industriprocesser hos Crossbridge Energys raffinaderi og andre partnere samt til transport via Everfuels brinttankstationer. I 2025, når elektrolyseanlægget på 300 MW er etableret, vil HySynergy facilitere en årlig reduktion på op til 500.000 tons CO2-udledning fra mobilitetssektoren og industrien, hvilket svarer til 11 % af den samlede CO2-udledning fra den danske landbaserede transportsektor i 2020. Akkumuleret anlægskapacitet planlagt til 1GW i 2030.

HySynergy er et projektsamarbejde mellem Everfuel, Crossbridge Energy A/S, EWII, TREFOR, Aktive Energi Anlæg, TVIS og ENERGINET.