FREDERICIA

HVOR ER KULTUR-ARVEN I FREDERICIA?

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Kuffertudstillingen ”Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?” besøger Fredericia og graver ned i vores bygningskulturarv

Fra tirsdag den 5. august kan du opleve udstillingen ”Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?” i forhallen på Fredericia Rådhus. Gennem tekst og billeder besvarer udstillingen generelle spørgsmål så som forskellen mellem fredede og bevaringsværdige bygninger og metoder til udpegning.

Udstillingen er en vandreudstilling i forbindelse med Realdanias og Kulturstyrelsens initiativ, Bygningskultur 2015, der skal skabe interesse for bygningskulturarven i Danmark.

Udover 13 store plancher med tekst og billeder indeholder udstillingen bl.a. fire skærme med film om fredede bygninger, adgang til FBB databasen og Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger. Dele af udstillingen tager udgangspunkt i steder og bygninger i Fredericia og omegn, og via et afstemningssite med ti udvalgte steder i Fredericia kan man stemme om kommunens kulturarv.

”Med de ti steder, vi har udpeget i Fredericia, har vi forsøgt at dække hele spektret af kulturarven i kommunen – fra den historiske vandmølle og gårde på landet til steder i byen, som vidner om byens erhvervs- og religionshistorie”, siger Irene Jensen, arkitekt i By & Erhverv.

Spændende løsninger fra arkitektspirer 

På én af de fire skærme vises studieprojekter fra arkitektskolen i Aarhus, som Fredericia har lagt bygninger og gaderum til i løbet af foråret. Fire arkitektstuderende fra Studio Transformation of Architectural Heritage på Arkitektskolen Aarhus er kommet med forskellige bud på, hvordan to bevaringsværdige bygninger på Honorés Gård i Kongensgade kan blive en tidssvarende bolig. En studerende har arbejdet med transformation af den tidligere Voss komfurfabrik til et uddannelsescenter for traditionelle håndværk.

Kom til debatmøde om bevaringsværdige bygninger.

Den 14. august kl. 19.00 er der debatmøde om bevaringsværdige bygninger i Fredericia Kommune. Debatmødet er et samarbejde med Bygningskultur 2015, som vil fortælle om selve udstillingen.  Derudover vil By & Erhverv og Museerne i Fredericia fortælle om de værdier, der ligger til grund for SAVE vurderingerne i Fredericia, og man kan blive klogere på det aktuelle Kommuneplantillæg nr.5, Revidering af Bilag 1, Bevaringsværdige Bygninger.

Fakta

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Fredericia Kommune er at revidere de bygninger i kommuneplanen, der har ændret bevaringsværdi i Kulturstyrelsens database, Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (www.kulturstyrelsen.dk/fbb).

Ændringer af bygningernes bevaringsværdi er sket i forbindelse med en ny gennemgang af bygningerne i Fredericia inden for voldene og opdatering af databasen. Arbejdet med opdatering af databasen er gennemført som forarbejde til den kommende nye lokalplan for arkitektur, facader og skilte i Fredericia bymidte.