Kort Nyt

Hvis der havde været folketingsvalg i søndags

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Voxmeter offentliggør en ny politisk måling hver uge. Hver måling baserer sig på telefoninterviews med minimum 1.000 vælgere, fordelt nationalt repræsentativ

Voxmeters politiske meningsmåling, offentliggjort den 1. april 2024, baserer sig på telefoninterview med 1.004 repræsentativt udvalgte personer 18 år+ og er gennemført i perioden
fra d. 25. marts 2024 til d. 31. marts 2024.
Voxmeter afdækker i tabellen kun de personer, der ved, hvad de vil stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen.
Ca. 26,8% af de adspurgte var på det pågældende tidspunkt “i tvivl om partivalg”, “vil ikke stemme”, “vil stemme blankt” eller “er ikke stemmeberettiget”.
Tallene i parentes angiver forskellen i procentpoint fra folketingsvalget d. 1. november 2022. Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i denne måling er på +/-2,5% point.

Kilde: Voxmeter for Ritzaus Bureau.