Home Læserdebat Hvem er de langtidsledige og hvordan hjælper vi den enkelte?
Hvem er de langtidsledige og hvordan hjælper vi den enkelte?

Hvem er de langtidsledige og hvordan hjælper vi den enkelte?

0

Af: Søren Haastrup: Kandidat KV21

I dag den 8. april kan man i diverse medier se et læserbrev, hvori en af KV21 kandidaterne fra de Konservative udtaler, at langtidsledigheden skal bankes i bund her i Fredericia Kommune og dertil er vi vel ingen der kan være uenige heri.

Man ønsker, der hurtigt skal ske et match mellem den enkelte borger og virksomhed og heri kan man vel heller ikke være uenig.

Der efterspørges konkrete handlinger frem for luftige hensigtserklæringer, men jeg synes faktisk læserbrevet er luftige hensigtserklæringer frem for konkrete politiske tiltag til hvordan man så vil komme hen til at få banket langtidsledigheden i bund. 

Når vi snakker langtidsledighed bliver vi nødt til at kigge en del mere nuanceret på det for, hvem er de medmennesker vi snakker om. Er de langtidsledige arbejdsparate eller er de blot parkeret på kontanthjælp?

I 2016 lavede Dansk Socialrådgiverforening en undersøgelse, der viste at:

  • I 90 % af sagerne var helbredet en del af årsagen til, at borgeren er på kontanthjælp.
  • I 68 % af sagerne blev borgerens helbred vurderet til at være ’dårligt’ eller ’meget dårligt’.
  • I 75 % af sagerne, var helbredsforholdene en væsentlig barriere for, at borgeren kunne komme i arbejde.

Så det nytter altså ikke, at vi blot kommer med hensigtserklæringer om, at vi gerne vil have, at der hurtigt sker et match mellem den enkelte borger og virksomheden.

For det første er mange af de langtidsledige blot parkeret på kontanthjælp og er reelt ikke klar til at tage et arbejde nu og her. Vi skal altså ind og kigge på hvorfor vi parkerer så mange medmennesker på kontanthjælp selvom de reelt ikke er klar til at påbegynde et arbejde. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse til arbejdsparate og ikke et sted, hvor man skal langtidsparkere medmennesker.

Vi har altså en hel del mennesker, der slet ikke burde tælle med i den opgørelse af langtidsledige.

Jeg er ganske enig med de Konservative i, at vi skal hurtigt skabe et match når det gælder Fredericianere, der vitterlig er klar til at starte arbejde nu og her. Dels skal vi gøre det ved at opkvalificere disse gennem kurser og uddannelser – vi skal altså investere i vores medmennesker og det gør vi altså ikke ved blot at sende et symbolsk millionbeløb i retning af jobcentret. Det gør vi ikke ved at lave en aftale med diverse partnere om, at gevinsten ved at få flere i arbejde skal bruges på bosætning og dermed flytte økonomiske midler ud af beskæftigelsesområdet.

Fredericia Kommune får adskillige millioner gennem den kommunale udligning og vi får dem til dels pga. At vi har rigtig mange sårbare, vi har mange langtidsledige, sygdomsramte, ældre osv. 

Når vi får de mange millioner grundet vores befolkningssammensætning så nytter det simpelthen ikke noget, at vi bruger pengene på eksempelvis et teater. Teateret må finansieres af anden vej og ikke gennem økonomiske midler, der skulle bruges på at sikre, at servicen for vores sårbare ikke skal forringes. 

Jeg ønsker, at vi stopper med at parkere medmennesker, der reelt ikke er arbejdsparate på kontanthjælp. De Fredericianere, der så reelt er arbejdsparate dem skal vi investere i ved at opkvalificere dem så de reelt matcher trekantområdets ledige job.

Opkvalificeringen af arbejdsparate Fredericianere bør gå hånd i hånd med strategien for hvilke virksomheder man arbejder på at lokke til Fredericia så når virksomheden så placere sig her så har man allerede uddannet ledige Fredericianere til at kunne matche de jobs der kommer til kommunen.

Desværre har det ikke kun økonomiske konsekvenser at langtidsparkere Fredericianere på kontanthjælp. Det har langt større menneskelige konsekvenser for den enkelte og for dennes familie, at vi ikke forstår at sygdomsramte medmennesker primært hører til under socialpolitikken og ikke beskæftigelsespolitikken.

Vil vi banke langtidsledigheden i bund så kræver det, at vi er klar til massive investeringer i vores jobcenter og i vores arbejdsparate medmennesker samtidig med, at vi er klar til at sætte Fredericianere, der ikke er klar til et arbejde på nuværende tidspunkt på en ydelse som svarer til dette. 

Jeg er glad for at høre, at de Konservative er klar til massive investeringer i vores jobcenter for de sidste mange år har vi dels glemt socialpolitikken i Fredericia, men heller ikke haft modet til, at kigge helt anderledes på beskæftigelsesstrategien her i Kommunen. År efter år, har vi ligget ret lavt i forhold til hvordan vi har klaret os set i forhold til hvordan vi burde klare os.

Der er tid til vi laver et opbrud og får stoppet parkeringen af sygdomsramte på en ydelse som kontanthjælp og det er på tide vi investerer massivt i opkvalificering af arbejdsparate Fredericianere.