FREDERICIA

Hotelovernatninger i juni bedre end årene før Corona

Experience Fredericia, som er en del af Business Fredericia, glæder sig over at antal overnatninger, som netop er blevet offentliggjort via den nationale turismeorganisation VisitDenmark, ser gode ud for Fredericia.

Hoteller og konferencevirksomheder i Fredericia dannede januar 2021 netværket Experience Fredericia, som i samarbejde med Fredericia Kommune, har til formål at løfte turismeindsatsen i Fredericia. Allerede et halvt år efter opstarten af samarbejdet og en netop gennemført sommerkampagne tyder det på at arbejdet indtil videre har båret frugt.

Overordnet for hoteller- og feriecentre i Fredericia gælder, at der for juni har været en stigning på 15% af danske gæster, hvis der sammenlignes med gennemsnittet for juni måned 2017-2019. Hermed ligger Fredericia sammen med Middelfart som den kommune, der i Trekantområdet, har haft den største procentvise vækst af danske hotel- og feriecenter gæster i juni 2021 sammenholdt med 2017-2019.

Mange gæster har i juni også benyttet sig af camping og ser man på både hotel-, feriecenter- og campingovernatninger for danske og udenlandske gæster, så er Fredericia den by i Trekantområdet med den procentvise største udnyttelse af de værelser og pladser som findes, eller med andre ord den bedste kapacitetsudnyttelse i juni.  

Sidst men ikke mindst opnår Fredericia for juni måned også særdeles positive resultater, når der ses på byens samlede antal overnatninger som inkluderer hoteller, feriecentre, camping, vandrehjem, lystbådehavn og feriehuse hvor byen i forhold til 2020 har oplevet en overnatnings vækst for danske og udenlandske gæster på 78%, hvilket svarer til en stigning på 10.352 overnatninger i juni.

Stigningen kan skyldes mange faktorer, men der er ingen tvivl om at den sommerkampagne, som vi i samarbejde med Visit Fredericia og bureauet Propellos, har fået sat på benene har haft en effekt. Den kommunikation som vi har sendt ud i markedet har præsteret klart over hvad man kan forvente og især Københavnerne har vist stor interesse for Fredericia siger Charlotte Steen Henriksen, Salgs- og marketingschef Experience Fredericia. 

Kampagnen har i modsætning til tidligere år primært været digital. Den har henvendt sig til familier med børn samt par uden børn fra både København, Aalborg, Odense og Aarhus.

Charlotte Steen Henriksen påpeger at rejseadfærden har ændret sig som følge af Corona situationen og en stor gruppe af danskere havde selv ikke i april besluttet eller booket deres ferie. I modsætning til f.eks. print annoncer, som er dyre, skal bookes i god tid og ofte kun ses én gang af en potentiel gæst, kan vi med en digital kampagne styre og målrette vores kommunikation og tilrette undervejs i forhold til hvad vi kan se der virker ude i markedet.

I forbindelse med sommerkampagnen har fokus imidlertid ikke kun været på at tiltrække gæsterne, men også at ”styre” dem rundt til de steder og attraktioner i byen og området, som giver gode og unikke ferieoplevelser med i bagagen. Samt at sikre at flere gæster ledes ned til midtbyen og dermed skaber en potentiel større omsætning.  

Vi har forsøgt at tænke både ”før”, ”under” og ”efter” gæstens besøg. En ny folder med 3 pre-definerede ruter, som har skulle hjælpe med at trække gæsterne ned til byen, er blevet udleveret fra hotellerne og frontpersonalet har selv været rundt på de tre ruter via guidet rundvisningsdage. På tværs af Experience Fredericia, Visit Fredericia, kommunen generelt, Fredericia Shopping og flere kommunale som private aktører i byen er der i år også gjort en stor indsats for at samle byens tilbud på én platform, hvilket er helt grundlæggende for at vi kan markedsføre dem. Alt i alt er vi nået rigtigt langt på mange planer på kort tid. Vi har fået Fredericia sat på landkortet som sommerferiedestination med stor opmærksomhed ude i markedet til følge, vi har fået lavet et digitalt set-up som vi fremadrettet kan bruge til digitale kampagner, vi har taget de første skridt i forhold til at inddrage hotellerne endnu mere som både ambassadører for byen og som kommunikationskanal, opstartet e-mail database og med stort engagement på tværs af en lang række aktører i byen samlet omkring 200 af byens aktiviteter på samme platform.   

Slet ingen tvivl om at Fredericia byder på oplevelser og tilbud, som er interessante for turisterne. Det arbejde som allerede er gjort mener jeg skal bringes med ind i en branding af byen og evt. destinationsfortælling. Og vi skal arbejde med hvordan vi skaber et set-up, der også giver os mulighed for en mere kommerciel tilgang med det formål at den positive opmærksomhed vi skaber også ender med en større volumen på købte produkter siger Charlotte Steen Henriksen, Salgs- og marketingschef Experience Fredericia. 

De nye tal vækker glæde på rådhuset og borgmester Steen Wrist Ørst udtaler det er utroligt glædeligt, at vores overnatningssteder igen har fået sengene fyldt op efter en hård nedlukning i vinters.

Det vidner om, at sommerkampagnen og samarbejdet herom, med stort engagement fra Experience Fredericia og de lokale hoteller og Visit Fredericia, virkelig har sat Fredericia på landkortet.

Også fra et af byens hoteller, som har været helt tæt på aktiviteterne i midtbyen, meldes der om en exceptionel god sommer.

Sommeren 2021 har været helt ekstraordinær for byens hoteller. Trods lempeligere udrejserestriktioner end sidste år, har vi formået at tiltrække endnu flere ferieturister til Fredericia end sidste år. Også selvom både erhvervsturismen og MesseC stadig mangler at komme tilbage i gear. De er godt i gang med planlægningen og vi fornemmer igen en stigende efterspørgsel fra erhvervslivet.
Man fornemmer tydeligt, at flere og flere turister aktivt har valgt Fredericia som deres feriedestination – både som led i roadtrips igennem Danmark , udkørselsdestination til nærliggende attraktioner, men vigtigst af alt – også for at opleve vores skønne by.
Det er helt klart resultatet af intensivt og energisk samarbejde imellem kommunen og Experience Fredericia, som har nået denne fantastiske frugt. Og vi har stadig masser af uforløst potentiale, som vi glæder os til at få delt med resten af verden siger Jesper Hansen, hoteldirektør Hotel Gammel Havn.