FREDERICIA

HITSA A/S køber VEKSØ A/S og samtidig bliver Den Sociale Kapitalfond Invest ny aktionær i HITSA A/S

NRGi-koncernen har solgt forretningsenheden VEKSØ til den danske virksomhed HITSA. Samtidig har Den Sociale Kapitalfond Invest indgået partnerskab med HITSA om at investere i selskabet. Med købet ønsker HITSA at skabe en nordisk markedsleder inden for byrumsløsninger med særlig vægt på byrumsinventar, der fremmer livskvalitet, bæredygtighed og social inklusion.

Det østjyske energiselskab, NRGi har solgt forretningsenheden VEKSØ til virksomheden HITSA. Målet er ifølge adm. direktør for HITSA, Søren Schultz og direktør Henrik Andersen, at skabe en markedsledende virksomhed i Norden inden for byrumsløsninger:

”Målsætningen med opkøbet af VEKSØ er, sammen med HITSA, at skabe en markedsledende position i Danmark og en betydelig position på det nordiske marked indenfor byrumsinventar. Strategien har grobund i vor evne og vilje til at være tæt på kunderne og opfylde kundernes behov. Dette skal sikre en sund forretning, hvor vi samtidig tager et samfundsmæssigt og socialt ansvar. En vigtig forudsætning herfor er en fælles og dedikeret indsats af de dygtige og engagerede medarbejdere der er i såvel HITSA som VEKSØ,” siger Søren Schultz.

Med salget ønsker NRGi at styrke og fremtidssikre VEKSØ:

”På den lange bane er det afgørende for VEKSØ, at virksomheden får en større volumen, end vi har kunnet skabe organisk. Og det sikrer vi med salget til HITSA. Desuden betyder det nye set up, at VEKSØs og HITSAs kompetencer kombineres, og det nye miks af fælles kompetencer vil i fremtiden skabe en slagkraftig enhed med høj konkurrencedygtighed,” siger Jacob Vittrup, administrerende direktør, NRGi. Han tilføjer: ”Med salget til HITSA sikrer vi, at VEKSØ forbliver en dansk virksomhed, og vi sikrer danske arbejdspladser i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond Invest, der er medinvestor på HITSAs opkøb,” siger Jacob Vittrup.

Den Sociale Kapitalfond Invest ser også attraktive muligheder i investeringen i HITSA+Veksø:

”Vi har siden vores første møde med ledelsen i HITSA oplevet et fælles værdigrundlag, hvor god forretning bygger på en stærk virksomhedskultur, hvor man tager særligt vare på hinanden. HITSA er en virksomhed med høje vækstrater og god indtjening – kombineret med at en væsentlig del af medarbejderne kommer fra kanten af arbejdsmarkedet. Vi vurderer at HITSA og Veksø kan blive en fremtidig rollemodel for hvordan man kan kombinere god forretning og særlig social ansvarlighed, og det vil vi gerne bidrage til”, udtaler Lars Jannick Johansen, Managing Partner i Den Sociale Kapitalfond Invest, der fremover ejer ca. 40 pct. af det nye selskab.

Parterne er enige om ikke at offentliggøre transaktionsprisen.