VEJLE

HISTORISK FREMGANG I ELEVTALLET PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Syddansk Erhvervsskole kan i år konstatere en historisk fremgang i tilgangen af nye elever. Stigningen
er særlig mærkbar inden for de uddannelser og fag, som erhvervslivet efterspørger i forbindelse med
det kommende byggeboom. Udviklingen tyder på, at stadig flere unge fokuserer på deres fremtidige
beskæftigelsessituation, når de vælger uddannelsesretning som faglært håndværker.

Kantine-Risingsvej-07_besk

 

Stadig flere unge vælger en moderne håndværks-uddannelse.

Ved skoleårets start i august 2014 havde ikke færre end 2.026 nye elever tilmeldt sig en af Syddansk Erhvervsskoles
i alt 45 uddannelser. Den høje tilmelding, der betegnes som historisk, er den markant største på skolen gennem de sidste fem år, og markerer for alvor et brud på den negative udvikling, som danske erhvervsskoler har oplevet gennem de seneste ti år. I forhold til sidste år er optaget af nye elever til Syddansk Erhvervsskole således steget med 129.

I forhold til elevtilmeldingen på Syddansk Erhvervsskole for fem år siden er der tale om en stigning på 20 procent.

Og noget kunne tyde på, at ungdommen i stigende grad er begyndt at fokusere på deres beskæftigelsesmuligheder efter svendebrevet. Stigningen er nemlig særlig udtalt inden for uddannelser med gode fremtidige jobudsigter. Særlig mærkbar markerer elev-fremgangen sig således inden for elektriker-, automatiktekniker-, smede- og industritekniker- uddannelserne – altså håndværksfag, som ifølge prognoser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesregion Syddanmark vil blive stærkt efterspurgt i forbindelse med det kommende danske milliard-byggeboom.

”Jeg er glad for, at vi er i stand til at levere den arbejdskraft, som efterspørges så stærkt i fremtiden. Elevtilmeldingen viser, at de unge er opmærksomme på, at rigtig mange af erhvervsskolens uddannelser opfylder tunge behov i erhvervslivet”, siger Lars Bregnehøj, direktør for Syddansk Erhvervsskole.

Også inden for afdelingen ”Mad til Mennesker”, der har til huse i Vejle og uddanner slagtere, bagere og ernæringsassistenter, er elev-interessen voksende.

Endelig markerer den kun fire år gamle EUX-uddannelse sig stærkt i statistikken med dens attraktive kombination af håndværk og boglige fag på studenter-niveau. Pr. 1. august 2014 har i alt 257 nye elever tilmeldt sig som EUX-ere inden for de i alt 12 EUX-uddannelser, som Syddansk Erhvervsskole udbyder. Det er en stigning på knap 40 procent i forhold til sidste år. EUX-uddannelserne er adgangsgivende til en række videregående uddannelser samtidig med at man får et traditionelt svendebrev.

”Interessen for EUX-uddannelserne er særlig interessant, fordi mange virksomheder med højtuddannede ansatte sætter pris på, at man også har et grundlæggende fagligt kendskab til faget og livet på en byggeplads”, siger Lars Bregnehøj.

Syddansk Erhvervsskole har ca. 5.300 elever omregnet til fuldtidsstuderende. Skolen har afdelinger i Odense, Vejle og Grindsted.