ERRITSØ

Højmoses innovative elever klar til DM i Lego League på lørdag

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Naturfag forenes med Lego-klodser, der ikke er leg, men innovation til udvikling af både elevernes mange talenter og samfundet. Her findes måske fremtidens forskere!

Naturfagsvejleder Nadia Iversen arbejder lettere tilbagetrukket, mens elever fra 5. og 6. klasser på afdeling Højmose under skoledistrikt Erritsø Fællesskole arbejder med Chromecast. Der arbejdes både med projekter og programmering af robotter til både løsning af praktisk opgaver, og at kunne tegne hvad eleverne programmerer robotten til.

Tilbagetrukket, for det er Nadia Iversens opgave at være klar med motivation, inspiration og naturligvis dele ud af sin viden. Men også tilbagetrukket, for eleverne kan faktisk rigtig meget, vil gerne selv og bruger en hel del af deres fritid på at finde løsninger på komplekse problemer!

Et andet sted i klassen arbejdes der med et spændende hjælpmiddel der spændes på hånden, og hjælper med at få bedre greb om en basketball.

Herunder viser Annabella Boel Nordstrand, 6B, det geniale i hjælpemidlet til basketball. Til venstre i billedet to modeller/prototyper der gik forud fo den nuværende løsning.

Det er engagerede elever, som Nadia Iversen er vejleder for. De arbejder målrettet i både skoletiden og deres fritid. Hvad lærer eleverne? “Sådan som naturfagsprøverne er bygget op, trækker man et område, som eleverne skal arbejde ud fra, og skal så bevise hvordan det hænger sammen rent naturvidenskabeligt,” indleder Nadia Iversen, “Det her er en brik i at lære, hvordan man præsenterer for andre, at det projekt faktisk kan lade sig gøre. Så det her er én byggesten i at kunne gå til eksamen med den eksamensform vi har i dag.”

Nadia Iversen, Naturfagsvejleder, Erritsø Fællesskole. Foto: DanmarkC TV.

Nadia Iversen er her fotograferet foran nogle af de særdeles dygtige elever, der var hurtige til at stille pokalerne frem fra dysten i Kolding, da der skulle filmes, og hvor de blev henholdsvis nr. 1 og 2.

Tobias Andersen, 6A, viser øverst en robot, mens Liva Engelbret Henriksen viser en anden nederst.

Eleverne blev som nævnt nr. 1 og 2 i den indledende runde og går derfor videre til Danmarksmesterskabet på lørdag. Det giver ikke meget tid til de sidste finesser, men DanmarkC TV er sikre på de nok skal nå det.

Herunder viser Kristine Højsager og Mathias Nyager Jensen, begge 6A, robotten som kan sættes til at lave tegninger.

Kirstine Højager og Mathias Nyager Jensen. Foto: DanmarkC TV.

På lørdag bringer DanmarkC TV et indslag med elever og deres naturfagsvejleder.