VEJLE

Gymnasieelever bygger intelligent badeværelse

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

vejle_logo2y på Vejle Tekniske Gymnasium arbejder som en del af deres designundervisning på et designprojekt for Vejle Kommune. Gymnasieeleverne er inviteret indenfor for at designe løsninger til et intelligent badeværelse til borgere med handicap.

– Det er for at få andres ideer og perspektiver på vores pædagogiske arbejde, men også ud fra tanken om, at yngre hjerner tænker anderledes end de gamle engang i mellem, siger Lotte Mikkelsen, pædagogisk konsulent på LæringsCenter Brejning, om samarbejdet med de unge mennesker og gymnasiet.

LæringsCenter Brejning, Vejle Kommunes videnscenter på Handicapområdet, har netop lavet et pædagogisk velfærdslaboratorium, som hedder „Rubens Verden“, og som er bygget op om en fiktiv borger, Ruben, med forskellige behov for støtte for at klare hverdagen. Stedet er indrettet som en kulisse med stue med køkken, soveværelse og badeværelse, som borgere og personale kan teste og eksperimentere med.

Og det er badeværelset, som eleverne skal komme med løsninger til. De skal arbejde ud fra begrebet ”nudging” – eller adfærdsdesign. Det vil sige, at deres løsninger på en sjov og motiverende måde skal få borgerne til at ændre adfærd, så de bliver mere selvhjulpne og selvstændige.

Oliver er elev i 2y, og han griber straks ideen: – Det er motiverende, fordi vi kan gøre en forskel, så det ikke bare er rent skolearbejde. Det er jo mennesker, der er anderledes end os selv, og vi skal se på, hvad der er godt for dem. Som gymnasieelever adskiller vi os måske fra andre designere, fordi vi er så sociale. Jeg tror fx at det er en god ide, at vi er en hel klasse, for så kan vi få ideer sammen. Det går meget hurtigt med ideudviklingen, og vi kan trække på en masse erfaringer fra den hverdag, vi selv kender.

Steen Ullum, der er vicerektor på Vejle Tekniske Gymnasium, ser også en fordel i samarbejdet mellem Vejle Kommune og gymnasieeleverne: – Vores elever vil gerne være med til at levere fremtidens løsninger, og her kan de så få lov at prøve kræfter med en meget konkret problemstilling.

Den 11. november mødes eleverne med repræsentanter fra Vejle Kommune til en midtvejsevaluering og for at få sparring på deres ideer, men også for at sikre, at de har fat i noget rigtigt. De skal så hjem og arbejde videre på deres ideer, og i december er de klar til at præsentere deres endelige bud på et intelligent badeværelse til handicappede.

Samarbejdet med mellem gymnasieeleverne og Vejle Kommune er endnu et eksempel på, at Vejle Kommune samarbejder med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv mv., om udviklingen af muligheder og ny teknologi, hvor det giver mening. Det er nødvendigt for at indfri den politiske målsætning om at blive førende på velfærdsområdet i Danmark.