FREDERICIA

Gudsø fik ny faunapassage

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Skærmbillede 2014-11-17 kl. 11.55.58I Gudsø blev der onsdag d. 12.november, indviet en ny faunapassage ved Gudsø mølle.

Gudsø vandmølle kendes siden 1578 – men vurderinger og efterretninger fortæller at møllen antageligt har sin rod tilbage i middelalderen.

Den nuværende møllebygning er opført i 1867 og er løbende udbygget.

i 1960 blev møllefunktionen nedlagt men både mølle og mølledam er bevaret.

Indtil nu har der kun været begrænset passage op i Gudsø Mølleå og derfra videre op i tilløbene.
Onsdag blev der sikret en bedre passage således flere arter af fisk, bl.a. ørreder og og andre fauna arter nu kan komme op i et vandsystem med fri passage til 16,5 km fiskevandsmålsat vandløb.Skærmbillede 2014-11-17 kl. 11.56.19

Se et længere program på DanmarkC TV, fra indvielsen ved Gudsø Mølle – onsdag d. 26.november.

sendetider