FREDERICIA

Google-midler er på vej til det nyrenoverede Bülows MakerSpace

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Nyt liv med Google-midler til Bülows MakerSpace

Når Bülows MakerSpace mandag den 11. december inviterer inden for i nyrenoverede lokaler, så bliver det også fejret, at Fredericia Kommunes kreative og digitale legeplads på KulturKasernen netop har modtaget 550.000 kroner fra Tides Foundation og Google Data Centers Grants.

Siden sommeren er der blevet arbejdet hårdt i de gamle værkstedslokaler i gården på KulturKasernen, der danner ramme om Bülows MakerSpace.

Men det er ikke 3D-printerne, lasercuttere eller de kreative designprocesser, der har været i gang. MakerSpace er nemlig blevet renoveret for midler, som byrådet afsatte i sidste års budget. Og som supplement til denne renovering har Fredericia Kommune og MakerSpace netop modtaget en bevilling på cirka 550.000 kroner fra Tides Foundation på anbefaling fra Google Data Centers Grants.

Midlerne skal gå til indkøb af nye digitale teknologier – eksempelvis broderimaskine og robotarme – samt indretning af læringszoner i MakerSpace, så de mange besøgende børn, unge og elever i både skole og i fritid hjælpes bedst muligt på vej til en endnu bedre forståelse af de digitale teknologier, der allerede fylder meget i deres liv.

Pernelle Jensen (V) er glad for Googles anerkendelse af det store arbejde der bliver lagt i Bülows Makerspace på Kulturkasernen. Arkivfoto: DanmarkC TV

– Vi er meget stolte af, at Google med deres bevilling på 550.000 kroner, anerkender vigtigheden af det store stykke arbejde, der finder sted i Bülows MakerSpace. I Fredericia Kommune har vi et mål om, at endnu flere børn og unge oplever, at it, teknologi og science er relevant i deres hverdag og for deres fremtid, ligesom de også skal lære at have et kritisk blik på anvendelsen af de digitale teknologier. Og med bevillingen fra Google kan vi rykke endnu tættere på det mål, siger Pernelle Jensen, der er formand for Unge- og Uddannelsesudvalget.

Ikke nok med at Google har bevilliget 550.000 kroner til byens kreative og digitale legeplads på KulturKasernen, så bliver Fredericia Kommunes folkeskoler som de første i Danmark en del af Googles projekt ”Coding School Europe”, der skal understøtte kompetenceudvikling af folkeskolelærerne i integration af kodning, data og digital myndiggørelse i 0.-2. klasse.

Vibe Dyrhberg (A) glædes over det store beløb til Bülow Makerspace. Arkivfoto: DanmarkC TV

– Vi er meget taknemmelige for både at modtage midler og at være en del af ”Coding School Europe”-projektet. Hvis vores børn og unge skal være en del af løsningen på fremtidens udfordringer som eksempelvis klimakrisen, big data og fake news, så skal teknologiforståelse være en integreret del af deres skolegang. Det kræver, at vi både har teknologierne og de fysiske rammer. Og så kræver det et kompetenceløft af vores lærere. Begge dele får vi nu hjælp til fra Google, siger Vibe Dyhrberg, der er næstformand i Unge- og Uddannelsesudvalget.

Alle interesserede er inviteret til åbningen af det nyistandsatte Bülows MakerSpace, hvor Googles bevilling på 550.000 kroner også fejres. Det sker den 11. december fra klokken 15 til 19.

Program:
Kl. 15:00-15:30: Ankomst og pindemadder

Kl. 15:30-15:50: Taler ved formanden for Unge- og Uddannelsesudvalget Pernelle Jensen og Kia Skovbo Ehlers, der er leder af Bülows MakerSpace

Kl. 16:00-19:00: MakerSpace åbnes for alle med forskellige aktiviteter. Prøv blandt andet 3D print, lasercutter og vinylskærer eller få en rundvisning.

Læs mere om Bülows MakerSpace her: www.bulowsmakerspace.dk