DanmarkC TV

Home SAMFUND GODE RAMMER SKAL GIVE FÆRRE UNGE RYGERE

GODE RAMMER SKAL GIVE FÆRRE UNGE RYGERE

GODE RAMMER SKAL GIVE FÆRRE UNGE RYGERE
0

En plan for det tobaksforebyggende arbejde skal skabe rammer for røgfrie miljøer for børn og unge i Fredericia

Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge i Danmark. Det viser tal fra Ungdomsprofilen 2014. Det tal vil Fredericia Kommune gerne have bragt ned. Derfor blev kommunen i 2018 partner i Røgfri Fremtid på initiativ af Sundhedsudvalget. Og nu er udvalget klar med en plan for det tobaksforebyggende arbejde.

”Vi vil gerne have, at der bliver skabt gode rammer for, at flest mulige børn og unge vokser op i røgfrie miljøer. Vi tror på, at voreflerstrengede tobaksforebyggelsesindsats vil være med til at forebygge rygestart, og dermed skabe et Fredericia, hvor børn og unge lever et sundere og længere liv”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget. .

Planen skal implementeres på folkeskolerne i kommunen fra august 2019, og skal kobles sammen med det generelle sundhedsfremmende og forebyggende arbejde for børn og unge i Fredericia.

Det tobaksforebyggende arbejde vil primært have fokus på overbygningsskolerne og eleverne fra 7.-9. klasse med Kræftens Bekæmpelses tobaksforebyggelsesprogram X:IT. Det betyder bl.a., at eleverne vil få otte timers undervisning om året og involvering af forældrene 7. klasserne vil som en del af deres undervisning have mulighed for at deltage i fotokonkurrencen ”Cool uden røg”. Derudover bliver der arrangeret en sundhedsdag for alle eleverne på 8. årgang i uge 39, hvor de skal igennem seksforskellige workshops på sundhedshuset.

de øvrige folkeskoler vil eleverne i 5. og 6. klasse undervisning om fællesskaber, trivsel og identitet ud fra den vejledende årsplan ”Sundhed, trivsel og seksualitet”. Derudover vil der på 6. årgang blive arrangeret en trivselsdag, som blive planlagt lokalt på skolerne.

”Med den tobaksforebyggende indsat arbejder vi blandt andet også hen imod, at alle skoler i Fredericia Kommune bliver røgfrie i skoletid for både elever og lærer”, siger Susanne Eilersen.