FREDERICIA

GODE ANSØGNINGER GIVER LAVERE GEBYR

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Alle byggeansøgninger skal indsendes digitalt fra 1. november. Derfor har der været grundlag for at se nærmere på prioriteringen af byggesager og byggesagsgebyr

Fra 1. november skal byggeansøgninger indsendes direkte på nettet. Det forventer Fredericia Kommune vil spare borgere og virksomheder tid og give dem et bedre overblik over deres ansøgningsproces, når de søger om f.eks. byggetilladelse.

”Med det nye system forventer vi at få mere komplette ansøgninger, og det vil spare tid i sagsbehandlingen. Derfor har det været relevant, at vi også kigger på prioriteringen af byggesager og byggesagsgebyret”, udtaler Jean Brahe, formand for By- og Teknikudvalget.

Betale for brugt tid
En ændring i Byggeloven gør, at byggesagsgebyret fra 1. januar 2015 skal opgøres efter den tid, der bliver brugt på den enkelte sag. Det skal motivere ansøgerne til at sende så komplette ansøgninger ind som muligt. Jo bedre ansøgningsmateriale, jo kortere ventetid, jo billigere byggesagsgebyr.

”Intentionen er at sikre, at ansøgere kun betaler for den ydelse, de modtager. Har man gjort et godt forarbejde, bliver byggesagsgebyret mindre end hvis det er en ansøgning, der er mangelfuld. Men benytter man Byg & Miljø, så er man nærmest sikret, at alle formalia er i orden”, fortæller Jean Brahe.

Samtidigt bliver det muligt, at få en gratis forhåndsdialog i hver sag. Det vil give ansøgeren mulighed for at få vejledning hos kommunen, inden de projekterer byggeriet.
”Vi har et mål om at skabe en god oplevelse for alle borgere og virksomheder, der henvender sig. Derfor er de altid velkomne til at slå på tråden, så de kommer godt fra start med deres drømmeprojekt”, fortæller Karin Niemann-Christensen, by- og erhvervschef, Fredericia Kommune.

Prioritering af byggesager fastholdes
I februar sidste år vedtog Teknisk Udvalg, at visse erhvervssager skulle prioriteres frem for øvrige byggesager. Det betød, at sager af mindre omfang vedrørende kontor, butik, produktion og lager ville blive behandlet indenfor 4 uger. Forudsætningen var dog, at ansøgningen var fyldestgørende, og at sagen ikke krævede at skulle i høring.
Samtidig vedtog udvalget, at byggesager vedrørende enfamiliehuse, sommerhuse og småbygninger skulle ”straksbehandles” indenfor 14 dage.

Med indførelsen af Byg & Miljø, vil ”Straksansøgningen” ikke længere være aktuel i forhold til at sikre, at alle forhold er undersøgt. Det sørger systemet for. Derfor har Fredericia Kommune en målsætning om, at følgende byggesager skal kunne behandles indenfor 4 uger:

• Tilladelse til nye enfamilieshuse, der overholder byggeretten
• Tilladelser til kontor, butik, produktion og lager (af mindre omfang)
• Tilladelse til opsætning af skilte
• Tilladelse til opsætning af solcelleanlæg
• Tilladelser der vedrører Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia.

”For at give ansøgerne en god oplevelse af byggesagsbehanlingen er det vigtigt, at vi melder en klar prioritering ud, så det er tydeligt for borgere, rådgivere og virksomheder, hvad de kan forvente af kommunen”, slutter Jean Brahe.

Fakta om Byg & Miljø
Med ”Byg & Miljø” kan man hurtigt, enkelt og effektivt søge om tilladelse til byggeprojekter og visse miljøprojekter direkte på nettet. Systemet er meget brugervenligt og guider brugeren sikkert gennem hele ansøgningsprocessen. Ansøgerne får løbende besked om, hvor langt de er i forløbet, og hvilke oplysninger de mangler at udfylde. De får hjælp til at få sendt alt relevant materiale med fra start.