Home Læserdebat Genopretning af tilliden til lokaldemokratiet skal have højeste prioritet
Genopretning af tilliden til lokaldemokratiet skal have højeste prioritet

Genopretning af tilliden til lokaldemokratiet skal have højeste prioritet

0

Af byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti, Kirsten Hassing Nielsen

Det behøver vist ikke en nærmere uddybning, at der gennem det seneste år er slået fast, at åbenhed og ansvarlighed er en del af Det Konservative Folkepartis dna. Det er uændret. Det er derfor glædeligt, at vi nu kan konstatere, at vores forslag om at genindføre spørgetiden i byrådet er taget op til debat og møder opbakning hos de siddende partier i byrådet. 

Genindførelsen af spørgetiden hænger unægtelig sammen med de mange kedelige politiske sager, der virker som en lang forestilling, hvor mange partier har siddet som publikum igennem alt for lang tid. Manglende handling vil altid afføde spørgsmålet om, hvorfor man ikke har gjort noget. Det er en selvfølge. 

Når de mange sager dominerer, og det kan være svært enten at få øje på handling eller politisk retning, så må det bonne negativt ud på borgernes og erhvervslivets tillid til lokaldemokratiet. Som med åbenheden starter vi gerne debatten om genopretning af tilliden, netop fordi det er nødvendigt. Hvis vi ikke prioriterer tillid i debatten, udstiller det bare endnu mere politisk forsømmelse. 

Lav grad af tillid til politikerne smitter desværre også af på medarbejderne i forvaltningen, med den fatale konsekvens, at det kan mærkes på de medarbejdere, der hver dag står i front hos borgerne. Forvaltningens arbejde afspejler de politiske rammer,der stilles til rådighed, hverken mere eller mindre. Derfor skylder vi som politikere både borgerne, erhvervslivet og medarbejderne i forvaltningen, at have stort fokus på tilliden til det politiske system. 

Og lige nu ser det ud til, at der er lang vej til genopretning af tilliden til det lokale demokrati. Af samme grund ser jeg det nødvendigt at prioritere genopretning af tilliden højere end noget andet nyt projekt. Vi skal både kigge frem og præsentere politiske visioner, men vi skal i høj grad også genoprette det forsømte. Og tillid er en del af det. 

Tillid forudsætter først og fremmest, at der lyttes åbent og uden forbehold. Uden nødvendigvis en styret proces. Men det kræver også, at der vises handling i forhold til de konkrete problemer og politiske visioner, og at der et tydeligt ønske om, at man ønsker grundlæggende ændringer og fornyelse af den politiske kultur. 

Tillidsarbejde handler både om at vise noget udadtil, og at vise der gøres noget indadtil. Genindførelse af spørgetid og det nødvendige opgør med lukketheden er en afgørende del. Men der skal også være fokus på, hvordan vi ønsker at ændre og forny den interne kultur, som åbenlyst har bidraget til et usundt lokalt demokrati. 

Når vi er mere i mål med at vise handling både udadtil og indadtil, har vi i fællesskab naturligt banet vejen for at føre de politiske ambitioner ud i livet i samspil med borgere og erhvervsliv. 

Mit andet mål efter debatten om politisk ledelse er derfor, at vi for alvor får sat gang i genopretning af tilliden til det politiske system. Det handler alt sammen om borgernes retsfølelse, oplevelse af retfærdighed og stolthed over at bo i Fredericia.