FREDERICIA

Gardarhusarerne har indtaget Fredericia forud for H.M. Dronningens besøg

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Onsdag aften var der et særdeles velbesøgt “Åben Stald” med spændende lokalt islæt

Gardarhusarerne mødte ikke alene 6. Juli Garden, men også ryttere fra “Fløe Horses”.
15 unge ryttere har trænet rigtig meget, og gav en flot opvisning, hvor de demonstrerede hvor meget de sammen med deres heste kan.

Borgmesteren bød velkommen

Borgmester Steen Wrist bød velkommen da staldene, som er midlertidig oprettet på havnen, havde været åbne en times tid, så alle var kommet i det rette “heste-humør”. Og med den varme velkomst kunne opvisningerne begynde.

Heste for alle

Alle der holder af heste fik en oplevelse ved at se de unge ryttere fra Fløe Horses, og kunne efter musikoptræden af 6. Juli Garden beundrer hvad de veltrænede husarer og deres heste kunne.

DanmarkC TV bringer billeder fra den midlertidige stald og Gardarhusarerne “i karrusel” herunder..

Uniformer alle vegne

6. Juli Gardens uniformer “Infanterimodel M-1842” matchede fint Gardarhusarernes farver – men ikke helt deres prangende ydre. Om husarernes uniformern skal kort nævnes, at de har udgangspunkt i ungarske dragter, og er rød-blå med snorebesætning på brystet. Således bærer nutidens musikalske gardere fra Fredericia og husarer anno 2023 historien med sig – og på sig!

Kort om Gardehusarregimentets historie
Gardehusarregimentet kan føre sin samlede historie tilbage til 1614, og er således det ældste regiment i Hæren. Regimentets motto “In Actis Esto Volucris”, der betyder “vær lynsnar i handling”, er at finde på regimentsmærket; en pansret hestemaske med Christian IV’s kronede monogram. Mærket er et symbol på regimentets store tilknytning til hesten og på husarbataljonernes pansrede enheder.
Nutidens Gardehusarregiment er en sammenlægning af de sjællandske regimenter: Danske Livregiment på Vordingborg Kaserne, Gardehusarregimentet på Næstved Kaserne og Sjællandske Livregiment på Antvorskov Kaserne. 
Regimentet har både fane og estandart. Fanen anvendes, når regimentet er til fods, mens estandarten anvendes til hest.

Kilde: Gardehusarregimentet hjemmeside på Forsvaret.dk