FREDERICIA

Fredericias børn læser mere

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia Bibliotek har i 2013 trods den digitale udvikling lånt flere fysiske materialer ud. Selvom stigningen er ganske minimal – på 0,7%, så glæder det bibliotekschef Jytte Bræmer, da tallene tydeligt viser, at der er en stor stigning på udlånet af børnebøger.

Udlånet på bøgerne til børn er steget med 10%, og vi kan mærke, at forældrene er meget opmærksomme  på vigtigheden af, at børnene læser i deres fritid. Særligt i ferierne kan vi mærke, at hylderne eksempelvis på letlæsningsbøger tømmes hurtigt. Børnene begynder at læse tidligere, men også nogle af de større børn er storlæsere.

Også på voksenområdet er bogudlånet steget, hvorimod der er fald i udlånet af musik-cd’er, lydbøger og film. De genrer er flyttet over i det digitale univers.

Besøgstallet stabilt. Også i 2013 har i gennemsnit lige knap 800 borgere hver dag besøgt Fredericia eller Taulov Bibliotek.

Biblioteket har desuden undervist 752 borgere i det at være digital borger i fremtiden.