FREDERICIA

FREDERICIAC SÆTTER SKILTE OP

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

FredericiaC har modtaget en række henvendelser vedr. lukningen af indgangen til FredericiaC-området via Prinsessegade ved hjørnet af Oldenborggade og Gl. Havn. FredericiaC beklager, at lukningen tilsyneladende er kommet bag på mange, selvom FredericiaC både har informeret faste aktører i området og naboer til FredericiaC herom.

Afspærringen er nødvendig både af praktiske og sikkerhedsmæssige årsager, da entreprenøren MT Højgaard A/S er i gang med at forberede arbejdet med at grave den første kanal i FredericiaC. Dette arbejde består bl.a. i, at:

1. De gamle jernbanespor fjernes og asfaltbelægningen graves op på kajgaden (uge 30-31).
2. Kajvæggen nedbrydes til ca. 2,5 – 3 meter under vandlinjen, der hvor kanalen skal tilsluttes Gl. Havn (påbegyndes i uge 31)
3. Der udlægges sand på vandsiden af den eksisterende kajvæg til stabilisering af den eksisterende kajspuns med henblik på at aflaste spunsen, når de eksisterende ankre for kajen frigraves og fjernes. Aflastningen skal bibeholdes frem til nye ankre er på plads (arbejdet er i gang og ventes afsluttet omkring årsskiftet).
4. Ankerblokke frigraves og fjernes. Ankerblokkene er placeret 15 -20 meter bag den eksisterende kaj (påbegyndes i uge 32-33).
5. Der etableres spuns for den fremtidige kanal. Spunsen kommer til i første omgang at stå med en højde 1,0 – 1,5 meter over det nuværende terræn (påbegyndes i uge 33).

På sigt bliver terrænet langs Oldenborggade hævet til 2,5 meter over daglig vande ved at der fyldes råjord ind til kanalens spuns. I den forbindelse etableres en rampe fra det nuværende terræn i Oldenborggade og op til det fremtidige terræn ved den nye kanal. Når dette arbejdet er udført, kan der etableres en ny gangbro over kanalen i Prinsessegade (kajgaden), som igen giver adgang til FredericiaC-området langs Gl. Havn fra hjørnet af Oldenborggade og Gl. Havn.

I hele anlægsperioden er der fri adgang til hele FredericiaC-området (uden for byggepladsen) via Kongensgade. 

Helt ekstraordinært vil der blive etableret en midlertidig adgang gennem afspærringen, når krydstogtskibet Legend of the Seas lægger til kaj ved FredericiaC den 7. august.

For at imødekomme oplevelsen af manglende information om afspærringen, vil FredericiaC opsætte skilte på indhegningen med information om lukningen og adgangen via Kongensgade.

FredericiaC skilter sig ud af problematikken omkring lukning af havne adgang
FredericiaC skilter sig ud af problematikken omkring lukning af havne adgang