FREDERICIA

FREDERICIA STYRKER DEMOKRATIET

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Byrådet lancerer er Borgerpanel, hvor 1000-1500 repræsentativt, udvalgte borgere, flere gange om året, vil blive spurgt om deres holdning til en aktuel udfordring i kommunen. Svarene vil politikerne inddrage i deres videre arbejde. Interesserede kan tilmelde sig Borgerpanelet på Fredericia Kommunens hjemmeside : www.Fredericia.dk