Home Læserdebat Fredericia skal have en ny fritidspolitik
Fredericia skal have en ny fritidspolitik

Fredericia skal have en ny fritidspolitik

0

Læserdebat: I Fredericia skal vi have en ny fritidspolitik og processen er allerede godt i gang. Det var et af Venstres helt store prioriteter i budget 2020, fordi vi mener ikke, at fritidsområdet får nok fokus – det bliver lidt glemt i det store politiske fokus, som der har været på folkeskolen de sidste mange år, og det synes vi er ærgerligt.

For Venstre er det vigtigt, at vi i drøftelsen omkring fritidstilbuddene i Fredericia også forholder os til Ungdommens Hus og hvordan vi får mere ud af stedet. Vi skal have åbnet huset mere op, så flere unge har lyst til at bruge stedet. For os handler det om størst mulig inddragelse af ALLE unge i Fredericia. Vi mangler tilbud til den brede gruppe af unge i midtbyen men også i lokalområderne og særligt til unge i de ældste klasser i skolen og på ungdomsuddannelserne. Her ser vi også Ungdomsskolen som en del af løsningen. Vi skal have mere ud af Ungdomsskolen, hvor man i dag faktisk kun kan tage knallertkørekort og lave rollespil, der skal være en meget bredere vifte af tilbud. Og så skal vi have tænkt fritidstilbud til HELE Fredericia og ikke kun midtbyen.

For Venstre er fritids- og ungdomspædagogik et meget vigtigt område og det er på tide, at der igen kommer politisk fokus på det, så vi får skabt nogle spændende, udfordrende og udviklende tilbud til vores børn og unge i hele Fredericia. Vi skal sikre, at der bliver skabt en organisering omkring fritidsområdet, som sikrer et inspirerende og spændende arbejdsmiljø for vores dygtige klubpædagoger. Der skal således ikke herske nogen tvivl om, at Venstre har en vision om at styrke hele dette område og sætte langt mere fokus på ungdomspædagogikken i Fredericia.  

Det bedste afsæt for Fredericias nye fritidspolitik er netop, at vi alle byder ind med gode ideer og erfaringer – fremtidens fritidspolitik skabes via inddragelse og stærk dialog.

Pernelle Jensen, byrådsmedlem (V)

Umanaksvej 2, Fredericia

Peder Tind, borgmesterkandidat og byrådsmedlem (V)

Harevej 16, Fredericia