FREDERICIA

Fredericia Shopping etablerer strategisk arbejdsgruppe: “Midtbyens Udviklingsudvalg”

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Fredericia Shopping tager skridt mod at styrke byens udvikling

Fredericia Shopping har taget et stort skridt mod at styrke byens udvikling ved at nedsætte en strategisk arbejdsgruppe ”Midtbyens Udviklingsudvalg, der skal fokusere på udviklingen af midtbyen.

Arbejdsgruppen består af en bred fundering af repræsentanter fra Fredericia Shopping, Business Fredericia, Niels Henrik Billund – erhvervsmægler, Mette Juul – boligmægler, Finn Muus – almene boligudlejer samt Jesper Bendix -detail- og bolig-/erhvervsudlejer, sådan skriver handelsstandsforeningen i en pressemeddelelse.

Bred repræsentation for at sikre en positiv udvikling

Midtbyens Udviklingsudvalgs mål er at tilføre indgående viden og ekspertise til processen omkring midtbyens strategiske udvikling. Arbejdsgruppen er sammensat for at sikre en positiv udvikling både nu og i fremtidenfor ”vores” by. Gennem en bred repræsentation af interessenter i byen, vil gruppen bidrage til at forme strategier og initiativer, der kan styrke Fredericias position som en dynamisk og attraktiv by.

– Det er afgørende for os at engagere os i udviklingen af vores bymidte, da den udgør hjertet af vores lokalsamfund, udtaler Jesper Hansen, formand for Fredericia Shopping, og fortsætter:

– Ved at samle en bred vifte af interessenter i vores arbejdsgruppe, sikrer vi, at vores indsats er velinformeret og repræsenterer de forskellige perspektiver og behov i vores lokalsamfund.

Kvalitativ viden til politiske processer

En central målsætning for arbejdsgruppen er at påføre kvalitativ viden til politiske processer, der vedrører Fredericias udvikling. Det er en grundlæggende forudsætning, at der sker en positiv udvikling for Fredericia som helhed, og arbejdsgruppen vil arbejde aktivt på at sikre, at byens interesser og behov bliver hørt og taget i betragtning.

Samarbejde for en levende og bæredygtig bymidte

Fredericia Shopping ser frem til at samarbejde med de øvrige interessenter i arbejdsgruppen og med byens politiske beslutningstagere for at skabe en levende og bæredygtig bymidte, der fortsat tiltrækker både borgere og besøgende.