FREDERICIA

Fredericia Maskinmesterskole bliver partner i Triangle Energy Alliance

Maskinmestre er alle steder, hvor der er komplekse tekniske anlæg der skal drives og vedligeholdes. Det gælder især i udviklingen af Power to X-teknologierne (PtX), hvor maskinmestre arbejder i hele processen – lige fra distribution af elnettet, energiøer og vindmølleparker i Nordsøen til, når methanol bruges i skibe.


-Vi er glade for at kunne blive en del af TEA. Vi uddanner maskinmestre der har en nøglerolle i den grønne omstilling, og det kræver, at vi er helt fremme i udviklingen, og det bidrager TEA med. Når vi melder os ind i TEA, så er det fordi, vi har hovedcampus i Fredericia og dermed flere kræfter her, siger Rektor på Fredericia Maskinmesterskole (FMS), Jens Færgemand Mikkelsen


FMS ønsker at stå stærkt i den grønne omstilling, ifølge Jens Færgemand Mikkelsen, men udviklingen går så hurtigt, at de har svært ved at følge med alene. Derfor allierer FMS sig med samarbejdspartnere der er længere fremme og tættere på udviklingen, så de nemmere kan tilpasse uddannelsen, så den følger udviklingen inden for den grønne omstilling.


-Vi er blandt andet i gang med at tone vores valgfag ”Energi på Havet”, så vi udfaser olie og gas-delen og skruer op for eksempelvis PtX og carbon capture. Hos FMS kigger vi ind i den grønne omstilling lokalt ved blandt andet at skabe samarbejde med erhvervslivet og sende studerende i praktik og uddanne arbejdskraft til blandt andre Crossbridge og Everfuel, som på nuværende tidspunkt er længst fremme indenfor PtX i Danmark. Men vi spænder bredt og involverer os også nationalt med vores lokation i Esbjerg tæt på Nordsøen og internationalt ved at uddanne arbejdskraft til for
eksempel Vestas og Mærsk, siger Jens Færgemand Mikkelsen.

Styrket PtX-værdikæde i Trekantområdet


Med den praktiske og teoretiske ekspertise, som Fredericia Maskinmesterskole repræsenterer, får TEA en utroligt værdifuld samarbejdspartner med om bord på holdet, som bidrager med praksis og viden, når grønne brændstoffer udvikler sig til et reelt alternativ til fossile brændstoffer. Især til den tunge transport som luftfart og shipping.
-Vores ambition er at udvikle et nye energisystem, som kræver nye teknologier, og derfor også studiemiljøer der indretter sig til nye måder at producere bæredygtig energi på. Og fremtidens energisystem vil være kendetegnet ved ikke blot nye tekniske anlæg, der producerer e-brændstoffer, men at fremtidens energisystemer er koblet tættere sammen på tværs af virksomheder og brancher. Det skal vi sammen med uddannelsesinstitutionerne øve os på at manøvrere i.

FMS er en utrolig værdifuld aktør i samarbejdet, fordi de skal udvikle og tilpasse fremtidens kompetente
arbejdskraft, der sikrer den rette fart på udviklingen af grønne brændstoffer, siger Søren Schmidt Thomsen, direktør i Triangle Energy Alliance.
Fredericia har i årtier været en industriby med store energislugende og energiproducerende virksomheder, men også en meget fordelagtig placering i landet og eksisterende energiinfrastruktur, der er essentiel for national grøn omstilling.

Nu fører byen an sammen med alle Trekantområdets kommuner mod reel grøn omstilling på den helt store klinge.
-Fredericia Maskinmesterskole er vores lokale uddannelsesinstitution med det store udsyn, og hvor de studerende får indflydelse på grundlæggende infrastruktur og banebrydende nye teknologier. Vi uddanner specialiserede maskinmestre med en bred teknisk forståelse, hvor mange drømmer om at bruge deres kompetencer til at skabe en grønnere fremtid for sig selv og de næste generationer. Fremtidens grønne brændstoffer og Fredericia som centralt knudepunkt for dansk energiinfrastruktur kræver kloge hjerner med kvikke hænder, så vi har den nødvendige viden og snilde, som kan bane vejen for teknologiske fremskridt.

Det er derfor helt rigtigt set, at Fredericia Maskinmesterskole bliver en aktiv partner i Trekantområdets eget PtX-partnerskab, for de studerende skal være tæt på den teknologiske, bæredygtige udvikling, fordi det er de selv en integreret del af, siger Tommy Rachlitz Nielsen, formand for Klima-, Energi
og Miljøudvalget i Fredericia Kommune.