FREDERICIA

Fredericia Live får forlænget forpagtning af Tøjhuset og Eksercerhuset

Af Mads Wiig Ehmsen & Steen Knudsen

Fredericia Kommune har indgået en ny 10-årig forpagtningsaftale med Fredericia Live om driften af spillestederne Tøjhuset og Eksercerhuset. Et flertal bestående af S, SF, EHL, V, samt Karsten Byergesen stemte for, mens DF og K var imod.

Byrådet godkendte på dagens byrådsmøde en ny forpagtningsaftale for spillestederne Tøjhuset og Eksercerhuset, aftalen, der træder i kraft den 1. juli 2024, sikrer en fortsat drift af de to spillesteder, der spiller en vigtig rolle i byens kulturliv. Fredericia Live har siden 2012 haft succes med at skabe et attraktivt musikmiljø i Fredericia, og kommunen har stor tillid til foreningens evne til at fortsat drive spillestederne til gavn for både lokale og besøgende.

Peder Tind
Under byrådets debat takkede udvalgsformand Peder Tind (V) for den indsats ansatte og frivillige udfører, og som gør Fredericia er en kultur metropol. Aftalen er god for Fredericia og alt det liv der foregår i de to huse, og vi har nu en foreninge der stabilt kan arbejde videre over de kommende ti år. Historien om, at det er få de få, passer simpelthen ikke. Der er mange der får glæde af de mange tilbud i de to huse.
“Vi i Venstre er rigtig glade for de kulturtilbud vi har i Fredericia Kommune,” oplyste Peder Tind, og rejste kritik af de spareforslag der kom fra DF med påstanden om, at det ikke er en kommunal opgave. Det er Peder Tind direkte uenig i, og spurgte om, hvorfor det var kulturen DF ville spare på. Fredericia Kommune går klip af ca. 862.000 kr. i statstilskud, hvis aftalen sendes i privat udbud.

Susanne Eilersen
Dansk Folkepartis (DF) Susanne Eilersen stemte imod. Hun så gerne aktiviteterne forsætte, men påpegede, at foreningen har en leder og seks til syv medarbejdere. Det er ikke særlig transparent.
Hovedårsagen til at stemme imod, at der bruges 6-8 mio. kr. kunne bruges til andre formål, og heller ikke at det er en kommunal opgave at drive spillesteder. Susanne Eilersen er af den opfattelse at driften kan udbydes til en privat. Af bedre formål fremhævede Susanne Eilersen at pengene kunne bruges på skoleområdet.

David Gulløv (S)
Det er vores opgave at sikre alsidigt og varieret musikudbud til små og store aktiviter og meget forskellige størrelser. Det lænser sig stærkt op af oplevelse 365 dage om året.

Tommy Rachlitz Nielsen (K)
“Vi stemmer imod aftalen idag, selv om vi er rigtige glade for aktiviteterne. Men vi kunne rigtig godt tænke os endnu flere aktiviteter. Det er vigtigt at vi investerer i kultur, men vi lukker nu døren i ti år år hvor vi kan have svært ved at udvikle os. Vi mener ikke vi er gået dybt nok med denne aftale, og burde have været mere bredt ud.”, lød det fra Tommy Rachlitz Nielsen. Det glædede Tommy Rachlitz Nielsen at der var arbejdet længe og seriøst med aftalen.

Connie Maybrith Jørgensen (SF)
“Det er ikke min opfattelse, at der har været kø for at få denne aftale”, udtalte Connie Maybrith Jørgensen under debatten.

Karsten Byrgesen (Uden for partierne)
Vi har vendt og drejet sagen fra alle tænkelige vinkler. Vi har set på hvordan vi får mest muligt for pengene, hvordan sikrer vi kontinuiteten? Der kunne godt have været valgt en anden model, men hvis vi skal vælge den rigtige beslutning, er det denne aftale man skal stemme for.

Cecilie Roed Schultz (EHL)
Stemmer for, fordi de ønsker kulturaktiviteter, der udvikler social bevidsthed, og for mange giver det livet mening, var et par af de vigtige argumenter Cecilie Roed Schultz fremførte. Hvilke barierer vil opstå, hvis det er i privat regi, spurgte Cecilie Roed Schultz retorisk, og korrigerede øvrige byrådsmedlemmers tal omkring økonomien. Hvis vi ikke har råd til kultur, hvad har vi så råd til? sluttede Cecilie Roed Schultz.

Forpagtningsaftalen er udgiftsneutral for Fredericia Kommune, da kommunen yder et tilskud til Fredericia Live, der svarer til forpagtningsafgiften. Derudover modtager Fredericia Live en statslig honorarstøtte, som beregnes ud fra det kommunale tilskud.

Bred opbakning

Forpagtningsaftalen har fået bred opbakning fra både Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti stemte dog imod begge indstillinger.

Dansk Folkeparti stemte imod aftalen i Økonomiudvalget, da partiet ikke mener, at det er en kommunal opgave at drive spillesteder.

Fakta om Fredericia Live

  • Foreningen driver spillestederne Tøjhuset og Eksercerhuset på en sådan vis, at de har karakter af kulturhuse i dagtimerne og koncerthuse i aftentimerne.
  • Spillestederne huser mere end 300 arrangementer årligt og modtager mellem 40.000 og 45.000 besøgende.
  • Fredericia Live modtager et årligt tilskud på 1.936.000 kr. fra Fredericia Kommune.

Fakta om Tøjhuset og Eksercerhuset

  • Fredericia Kommune ejer Tøjhuset og Eksercerhuset og står for udvendig og lovpligtig vedligehold af bygningerne.
  • Tøjhuset og Eksercerhuset har et samlet budget på 4.295.000 kr. inklusiv ca. 7 årsværk fra Fredericia Kommune.