MEDDELSER

Fredericia Kommune springer 23 pladser frem i Dansk Byggeris analyse

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

På blot et enkelt år er Fredericia kommune sprunget fra plads 89 til 66 i den analyse, som Dansk Byggeri offentliggør i dag, hvor der sættes fokus på kommunernes erhvervsvenlighed.

 ”Fredericia skal være en erhvervsvenlig kommune. Dette resultat er et stort skridt i den rigtige retning for at sikre vækst, fremgang og flere arbejdspladser til kommunens borgere. De kommende år skal vi udvikle vores erhvervspolitik yderligere – men vi er på rette vej”, udtaler en tilfreds Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune.

Et af de parametre som analysen fokuserer på er, kommunernes servicemål for byggesags-behandlingstiden. Og her har Fredericia forbedret sig markant. ”på et enkelt år har vi nedsat sagsbehandlingstiden med 33 %,” oplyser Jacob Bjerregaard.

Dialogmøder

I analysen sættes der også fokus på kommunernes villighed til at deltage i dialogmøder med erhvervslivet. ‘Dialog og samarbejde med erhvervslivet har høj prioritet i Fredericia Kommune, fortæller formanden for det nyetablerede Erhvervskontaktudvalg og fortsætter ‘vi har haft fokus på, sammen med erhvervslivet, at sikre de bedst mulige erhvervsbetingelser i Fredericia kommune og jeg glæder mig over, at vi allerede nu er rykket 23 pladser frem. Vi vil arbejde på at fortsætte den gode udvikling, så vi igen næste år kan tage endnu et stort spring op af listen’.

Partnerskabsaftale

I januar indgik Fredericia Kommune en partnerskabsaftale Med Dansk Byggeri, EUC Lillebælt og Fredericia Håndværkerforening. Partnerskabsaftaler er også et af de parametre, kommunerne bliver målt på i denne analyse. ”Og her er vi rigtig godt på vej. Lige nu arbejdes der på at skaffe 5 unge en praktikplads. Når det lykkedes, så er alle, de unge mennesker, der gik i gang med en uddannelse i januar med ønske om en praktikplads, i hus”, oplyser Jacob Bjerregaard.

Højt BNP i Fredericia

Analysen placerer Fredericia flot, når det gælder BNP. Således er Fredericia blandt de 25 kommuner i Danmark, der har et BNP pr. indbygger, der er større end det gennemsnitlige. I Fredericia er tallet 300.000 – 400.000 kr. pr indbygger. 69 af landets øvrige kommuner ligger lavere.

Iværksætteri

I Fredericia er der de seneste to år kommet 2-3 nye virksomheder pr. 1000 indbyggere.

”Vi skal som kommune være en god sparringspartner for nye virksomheder og hjælpe til med de udfordringer, som de møder i hverdagen. Det er noget, vi prioriterer højt både i byrådet, i vores erhvervsafdeling og i Videnparken, og noget som vi kommer til at sætte endnu mere fokus på fremadrettet”, udtaler Pernelle Jensen.

Om analysen

Det er 3. gang at Dansk Byggeri udarbejder en analyse over kommunernes erhvervsvenlighed. I lighed med de to foregående års analyser indeholder analysen syv temaer, som i år er opdelt på 30 parametre. Langt de fleste af de indsamlede data, er som hidtil produceret af: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL m.fl. eller hentet direkte på kommunernes hjemmesider. Endelig er en ræk­ke parametre belyst gennem et spørgeskema udsendt til kommunaldirektørerne, hvor 94 ud af 98 har svaret. Analysen kan læses i sin fuldelængde på: www.erhvervsvenlighed.dk.