Læserdebat

Fredericia Kommune på gyngende grund

Af Ole Dyrn, Fælledvej 21, Fredericia

”Hele lortet sejler”. Sådan sagde min gamle kollega, oberst Lars Møller, den anden dag om Forvaret. Man kunne fristes til at sige det samme om vores kommune.

Et par borgmestre måtte gå af i utide, en kommunaldirektører bliver fyret, Lars Ejby Pedersen var inhabil og måtte trække sig efter en kæmpe skandale inden for børn, unge og kulturområdet.

Vores politikere er med vores stemmer valgt til at varetage et hverv, der spænder vidt. Spørgsmålet, som er nærliggende, er om politikerne overhovedet magter opgaven. Konkursen på Fredericia Teater er èt eksempel på, hvor et underskud på over 70 millioner kroner ikke blev opdaget, før det var for sent. Der kom aldrig en politisk undskyldning eller en forklaring på skandalen. Historien gentager sig nu med samme persongruppe. Der er ”pludseligt” dukket et merforbrug op på ældre- og skoleområdet på 51 mio. kr. på trods af, at der tilsyneladende er utilfredshed på ældreområdet, hvor der er dårligt arbejdsmiljø og ”utilstrækkelig pleje”. 

Det er en ny skandale, hvor politikerne pr. automatik skyder skylden på Forvaltningen. Der er lige som lagt op til en straffeaktion mod ledende kommunale ansatte, hvilket blot vil forstærke det økonomiske uføre, når erstatninger i millionstørrelse og retssager skal rede trådene ud. Arbejdsmiljøet i kommunen er også blevet omtalt i pressen, hvor det fremgik at moralen og miljøet var så dårligt at mange forlod deres job i frustration og søgte andre græsgange.

Kommunens frås med pengene til krobesøg og dyre konsulenter til at lave en såkaldt visionsplan, er nok et eksempel på manglen på politisk dømmekraft og økonomisk uansvarlighed.   

Det er områder, som en meget aktiv lokal skribent helt korrekt ofte italesætter. Det kan ikke undre at millionerne strømmer ud af kommunens kasse med det, der ligner manglende politisk kontrol og ligegyldighed.
Tja jeg kunne da nævne en del mere, men lad nu det ligge.

Ak ja, man får let indtryk af at ”hele lortet sejler”.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv