Kort Nyt

Fredericia Kommune inviterer til stormøde om ny Kultur-, Idræts- og Oplevelsespolitik

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Fredericia Kommune er i gang med at udarbejde en ny politik for Kultur, Idræt og Oplevelser, og de vil gerne have din mening

Fredericia Byråd har vedtaget Vision2033, som sætter retning for byens udvikling frem mod 2033. En del af denne vision er at udvikle en tværgående politik for Kultur, Idræt og Oplevelser, der skal sikre, at disse områder spiller en endnu større rolle i at skabe et attraktivt og velfungerende Fredericia.

Hvad skal politikken indeholde?

Den nye politik skal sætte retning for nutidens og fremtidens arbejde og indsatser for Kultur, Idræt og Oplevelser i Fredericia Kommune. Den skal sikre en god balance mellem hverdagskultur, idræt og de store oplevelser, og den skal bidrage til at skabe trivsel, øget selvværd, selvbevidsthed og stolthed for både borgerne og byen som helhed, det er ihvertfald hvad der skrives i invitationen til stormødet.

Hvordan kan du deltage?

Fredericia Kommune inviterer alle borgere til et stormøde mandag d. 13. maj kl. 17.00-19.30 i Fredericia Idrætscenter i ADP loungen. Her kan du give din mening om, hvad der er vigtigt for dig i forhold til Kultur, Idræt og Oplevelser i Fredericia.

Du kan tilmelde dig stormødet her: https://fredericia.nemtilmeld.dk/

Frist for tilmelding er den 10. maj 2024 kl. 12.00.

Kan du ikke deltage i stormødet?

Du kan også give dine inputs til den nye politik ved at svare på en kort spørgeskemaundersøgelse. Den tager ca. 5-7 minutter at besvare, og du er helt anonym.

Du finder spørgeskemaet her: https://survey-xact.dk/