FREDERICIA

Fredericia kommune ansætter Brigadegeneral som militærfaglig konsulent

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Fredericia styrker båndene til Forsvaret med ny militærfaglig konsulent

Som garnisonsby har Fredericia altid haft stærke bånd til Forsvaret. For at styrke og videreudvikle disse bånd yderligere har Fredericia Kommune nu ansat en militærfaglig konsulent. Valget er faldet på pensioneret brigadegeneral Carsten Rasmussen, det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse idag.

Erfaren militærmand skal styrke Fredericias position

Carsten Rasmussen har en lang karriere i Forsvaret bag sig. Han har været ansat 42 år i Forsvaret og har erfaringer fra stillinger på alle niveauer fra leder og stabsofficer til lærer og chef i uddannende enheder i ind- og udland. Dermed besidder Carsten Rasmussen nogle af de kvalifikationer og kompetencer, der skal til for at give Fredericia en endnu mere central position som garnisonsby og centrum for Forsvarets virksomhed i Danmark.

De seneste 20 år gjorde Carsten Rasmussen tjeneste i udlandet i blandt andet Belgien, Polen, Kina, Sydkorea og Rusland, indtil han i 2022 blev pensioneret som brigadegeneral i Hæren.

I dag er Carsten Rasmussen meget aktiv og engageret i veteranarbejdet i Danmark. Han er netop blevet valg til landsformand for Danmarks Veteraner, der er Rigsfællesskabet største frivillige veteranorganisation. Derudover forelæser han et par gange om året på NATO Defence College i Rom, og har skrevet en bog om sin tid i aktiv tjeneste i Rusland og optakten til dem russiske invasion i Ukraine.

Carsten Rasmussen er gift og bor i Snoghøj, har fire voksne børn og en voksende flok børnebørn.