Home Læserdebat Fredericia jobcenter kan lære noget af Middelfart Jobcenter
Fredericia jobcenter kan lære noget af Middelfart Jobcenter

Fredericia jobcenter kan lære noget af Middelfart Jobcenter

0

Fredericia jobcenter hænger i bremsen og har fuldstændig glemt nogle af de opgaver der påhviler dem. I dag skriver vi den 28. december det er altså 11 dage siden beskæftigelsesministeren udsendte nye retningslinjer til samtlige kommuner i forhold til  brugen af bl.a. praktik, nyttejob  etc. frem til 31. januar indtil videre. Her blev det gjort frivilligt for den enkelte om denne vil tage imod sådan et tilbud. Når der kommer sådanne nye ”regler” på området så har kommunerne dels en lovmæssig pligt til at videregive denne oplysning til brugerne af jobcentret og derudover har de er enormt stort etisk ansvar i forhold til at videregive oplysningerne.  Det kaldes for vejledningspligten og derudover så er det ikke god forvaltningsskik, hvilket faktisk er det vigtigste område af Forvaltningsloven forstået på den måde st god forvaltningsskik kommer før alt andet i Forvaltningsloven.

I Middelfart ringede man rundt til samtlige tilknyttet jobcentret allerede inden den 24. december.  I Fredericia har man intet foretaget sig.

Hvordan stemmer det overens med, at man vil skabe et jobcenter, der behandler brugerne anstændigt når man ikke engang prioriterer at oplyse disse om noget så særdeles vigtigt?

Det kan godt være vi har en udvalgsformand samt nogle ledere på forvaltningen, der mener, at vi er godt på vej. 

Jeg er slet ikke enig.  Jeg synes vi i den grad halter efter når det gælder hvordan medmennesker behandles af jobcentret og tilsyneladende så har det pågældende udvalg enten ikke interessen i, at skabe de store ændringer eller så har de ikke kompetencerne til at sætte sig i spidsen for en sådan ændring.

Så må I lade andre komme til for den der behandling af medmennesker den er uanstændig og hører ingen steder hjemme.

Så snart der åbnes op og det er sikkert at forsamles så vil jeg igen være primus motor på en række åbne møder, hvor målet er, at finde de løsninger som udvalget og forvaltningen tilsyneladende ikke selv kan finde om end der igen og igen bliver nævnt flere ting, der kunne løse nogle af problemstillingerne.

Lige med den i forhold til at oplyse om de nye midlertidige regler så burde både udvalg og forvaltning for længst selv have fundet ud af, at hvis ikke man har ressourcerne til at ringe ud til hver enkelt som man har gjort i Middelfart så kunne man for langt tid siden havde forfattet et brev og udsendt til alle brugere.

Hvem passer på vores sårbare? Ja jeg kan ikke lige se dem i det pågældende udvalg eller i forvaltningen.

Så hermed et opråb udefra fra en der ikke tolererer, at systemet ikke passer på vores sårbare.

Søren Haastrup 

Spidskandidat KV21

Alternativet Fredericia