FREDERICIA

Fredericia hædrer en glemt helt: Buste af General de Meza skal rejses

Af Tommy Raun & Mads Wiig Ehmsen

Men først skal der samles ca. 1.7 millioner kroner ind, for at den kommende buste kan se dagens lys.

Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold og 6. Juli Komiteen står bag projektet og har sat et mål om at indsamle 1,7 millioner kroner til busten. Indsamlingen er i gang.

På trods af sin betydning for Danmarkshistorien har General de Meza ikke modtaget den samme anerkendelse som andre danske helte. Der findes ingen monumenter eller mindesmærker af ham i Fredericia eller andre steder i landet, udover hans gravsted i København.

Landskomiteen og 6. Juli Komiteen mener, at det er på tide at ære hans minde her i Fæstningsbyen.

Men hvem var General de Meza?

General de Meza var en af de fem danske generaler, der ledte det succesfulde udfald fra Fredericia i 1849. Han stod i spidsen for Avantgardens (den forreste brigades) angreb mod nord ud gennem Kongens Port den 6. juli 1849 mod Treldeskansen samtidigt med General Ryes brigades angreb langs strandkanten mod Trelde.

Han spillede også en afgørende rolle i slaget ved Isted i 1850 og reddede den danske hær fra tilintetgørelse ved Dannevirke i 1864.

– General de Meza blev af mange af sine samtidige kollegaer betragtet som ”den grimme ælling” i H.C. Andersens eventyr og blev kanøflet. Han var stærkt begavet på mange områder, bogligt, musikalsk, sprogligt, matematisk og kunstnerisk, og frem for alt viste han sig som en fremragende leder og hærfører i krig. Han forblev dog i mange år den glemte hædersmand og helt. Der findes således i dag ingen lignende mindesmærker af General de Meza, men det mener vi er på tide at råde bod på nu, siger Christian Herskind, Formand for Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold.

En landsdækkende indsamling

Landskomiteen og 6. Juli Komiteen håber at rette op på dette med den nye buste.

De har iværksat en landsdækkende indsamling for at samle de 1,7 millioner kroner, der er nødvendige for at realisere projektet.

Indsamlingen kan bl.a. støttes på mobilepay: 228989 ‘Fredericia Vold Fonden’

General De Mezas gravsted ved Garnisons Kirkegården i København. Til sommer kan han efter planen æres ved hans buste ved Kongens Port i Fredericia. Foto: Wikipedia Commons, user: Senbergs

Busten skal afsløres den 6. juli 2024

Busten af General de Meza skal placeres ved Kongens Portvagt i Øster Voldgade.

Det er planen, at busten skal afsløres den 6. juli 2024, 175-året for Udfaldet fra Fredericia.

Lørdag kan du se et interview med Landskomiteens til renovering af Fredericia Volds formand, Christian Herskind, og 6. juli komiteens formand, Erik Schwensen.

Se også hele pressemødet, hvor du kan blive meget klogere på General de Meza og hvorfor der nu skal laves en buste af ham.

Den udsendelse kan du se på DanmarkC TV´s kanal, lørdag den 30. marts.

General Christian Julius de Meza-busten under udarbejdelse. Foto: Landskomiteen til renovering af Fredericia Vold