Kort Nyt

Fredericia får 518.000 kr. til at udvide kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Nu udmøntes midler fra puljen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, og i alt 41 kommuner får del i de i alt 131,4 mio. kr., i 2024 og 2025.

Mange unge stopper med at gå regelmæssigt til tandlægen, når de ikke længere kan gå i den vederlagsfri kommunale tandpleje og selv skal til at betale for deres tandpleje.

Tidligere stoppede man i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, når man fyldte 18 år, men i 2022 blev reglerne på området ændret, så unge kan fortsætte i ordningen, frem til de fylder 22 år. Ordningen udvides med én årgang om året fra 2022 frem til udgangen af 2025, hvor ordningen vil være fuldt implementeret.

Med finansloven for 2022 blev der derfor afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 (240 mio. kr. i alt) til en anlægspulje, der kan understøtte udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje i takt med, at det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud udvides til at omfatte yderligere fire årgange (18-21-årige). Med puljen udmøntes midlerne afsat for 2024 og 2025.

Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har mulighed for at udvide den bygnings- og udstyrsmæssige kapacitet i takt med den gradvise udvidelse af målgruppen.