FREDERICIA

Fredericia er med til at udvikle velfærden i EU

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia er med til at udvikle velfærden i EU

 

fa_logo3-1024Fredericia Kommune er som de eneste i Danmark inviteret med til at deltage i udviklingen af en europæisk borgmesterpagt, som skal udvikle ældrevenlige omgivelser i alle dele af samfundet

Social og Omsorgsudvalget besluttede på deres seneste udvalgsmøde at tilslutte sig ”Borgmesterpagt for demografisk udvikling – mod et ældrevenligt Europa”. En pagt som Fredericia Kommune igennem de seneste to år selv har været med til at udvikle og præge. Fredericia Kommune har tidligere vundet to europæiske priser for udviklingen af ældreplejen i Længst Muligt I Eget Liv, og det er bl.a. derfor, at kommunen blev inviteret med i udviklingsarbejdet.

”Vi vil gerne fastholde og udbygge vores position med rehabilitering af ældre borgere for at holde dem fysisk aktive, selvhjulpne og længst muligt i eget liv. Med borgmesterpagten kan vi løfte kvaliteten af vores velfærd og den rehabiliterende tilgang til også at omfatte det omkringliggende samfund”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Der er tale om en europæisk borgmesterpagt, der samler alle lokale, regionale og nationale myndigheder, som ønsker at implementere og dele initiativer, der understøtter aktive, sunde og uafhængige liv så længe som muligt.

”Vi meget stolte over at skulle være med til at sætte dagsordenen på ældreområdet for Europa, og vi er glade for at dele vores erfaringer med Længst Muligt I Eget Liv til glæde for andre europæere. Vi har rigtig meget at give til mange af de andre lande, hvor offentlig ældrepleje er stort set ikke eksisterende. Samtidigt er vi også nysgerrige på initiativer, der kan inspirere os til nytænkning og videreudvikling af Længst Muligt I Eget Liv-tankegangen i Fredericia Kommune”, siger Henning Due Lorentzen.

Ved at tilslutte sig borgmesterpagten får Fredericia Kommune en enestående mulighed for at være på forkant med udfordringer og muligheder i forhold til den demografiske udvikling. Fredericia Kommune forpligter sig også til at lave en dynamisk plan for, hvordan kommunen aktivt arbejder med WHO’s otte domæner for ældrevenlighed.
”Vi har i vores vision sat fokus på, at Fredericia Kommune skal være en god kommune at bo og leve i – også som ældre. Som deltager i skabelsen af borgmesterpagten er vi med helt fremme i udviklingen af vores velfærd”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Fakta:

 • Pagtens 3 overordnede formål:
  • At øge antallet af forventede sunde leveår
  • At forbedre mulighederne for at leve et uafhængigt liv så længe som muligt
  • At understøtte et samfund indrettet for mennesker i alle aldre
 • AGE Europe:

Et europæisk netværk af mere end 150 interesseorganisationer på tværs af EU, som repræsenterer over 40 millioner ældre.

 • AGE Europe er initiativtager og leder af det konsortium bestående af 29 partnere – kommuner, forskningsinstitutioner og interesseorganisationer – som igennem de sidste to år har udviklet pagten.
 • WHO’s 8 domæner for ældrevenlighed:
 • Boliger
 • Social deltagelse
 • Værdighed og inklusion
 • Medborgerskab og beskæftigelse
 • Kommunikation og information
 • Social og sundhedsydelser
 • Byplanlægning og tilgængelighed
 • Transport og mobilitet