FREDERICIA

Fredercia skal have et Advisory Board for Grøn Omstilling til 1,5 millioner kroner

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Advisory Board skal arbejder strategisk med Fredericias udvikling og implementering af initiativer inden for grøn omstilling

“Fredericia Kommune har både politisk og organisatorisk et stort fokus på grøn omstilling. I Vision 2033 sættes en stærk ambition om at være Grøn i Verdensklasse.” Det fremgår af forvaltningens indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Og der forsættes:

“Grøn i Verdensklasse afhænger i høj grad af, at virksomhederne udvikler sig i en grøn retning. Det kræver, at vi samarbejder bredt – myndigheder, virksomheder, forsyningsvirksomheder (aktørerne) og andre interessenter. Grøn i Verdensklasse afhænger i høj grad af at kommune, virksomheder, forsyningsvirksomheder m.fl. er sammen om kommunikation af den grønne fortælling for netop at skabe fundamentet for at lykkes i Fredericia.

Formålet med det nye Advisory Board for Grøn Omstilling er at styrke forudsætningerne for, at ambitionerne for grøn omstilling realiseres, så der sker en erhvervsunderstøttelse af den kommunale vision om Grøn i Verdensklasse i.f.t alle relevante interessenter og aktører i kommunen.”

Nærmere bestemt skal et Advisory Board for Grøn Omstilling fokusere på:

 • At accelerere grøn omstilling
 • Sikre politisk interessevaretagelse mod Christiansborg, regioner, EU m.fl.
 • Strategisk udvikling og handlinger
 • Styrke partnerskaber og synergier
 • Sikre bredt samarbejde i kommunen
 • Sikre samarbejde blandt virksomheder
 • Sikre samarbejde mellem kommune, virksomheder og infrastrukturejere.

Og opgaver er der nok at tage fat på:

 • Sikre koordineret og fælles interessevaretagelse, fx overfor lovgivere og øvrige beslutningstagere
 • Etablere synergier og partnerskaber mellem interessenter og aktører for at styrke samarbejdet om den grønne omstilling
 • Sikre tæt samarbejde med øvrige aktører og interessenter, hvor Fredericia Kommune har medlemskab/interesse i.
 • Sikre ensartet kommunikation gennem en fælles, grøn fortælling, der favner de fælles interesser i den grønne omstilling. Den fælles fortælling skal også sikre en branding af Fredericia både regionalt, nationalt og internationalt som centrum for klima, energi og grøn omstilling.
 • Rådgive i udviklingen af strategier, skabe initiativer og handlingsplaner for at fremme grøn omstilling
 • Identificere og analysere problemstillinger relateret til grøn omstilling
 • Bidrage med ekspertise og erfaring for at fremme handling inden for grøn omstilling
 • Evaluere kontinuerlig fremdrift inden for grøn omstilling og være på forkant medudviklingen

Der er i udkastet til kommissoriet for Advisory Board for Grøn Omstilling foreslået hvem der skal side i Boardet:
Fredericia Kommune: Borgmester, kommunaldirektør, formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget samt direktør for Vækst, Teknik og Klima.
Business Fredericia: Bestyrelsesformand og erhvervsdirektør, som repræsenterer alle virksomheder i Fredericia Kommune.
ADP: Bestyrelsesformand og CEO, som repræsenterer alle infrastrukturejere.

Advisory Board for Grøn Omstilling mødes 5-8 gange om året. Møderne faciliteres af en tovholder. Denne tovholder aflønnes af Fredericia Kommune, og derudover yder Fredericia Kommune samt 750.000 kr., der alene kan bruges til at igangsætte de indsatser beskrevet under formål og opgaver.

Kommunens repræsentanter i Advisory Board for Grøn Omstilling har til ansvar at afrapportere til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, som sikrer en relevant orientering til øvrige udvalg i kommunen.

Medlemmerne i Advisory Board for Grøn Omstilling står til ansvar for at afrapportere til dem, de repræsenterer.

Ordforklaring: Et advisory board er en gruppe, som giver ikke-bindende strategisk rådgivning til ledelsen af en virksomhed, organisation eller forening. Wikipedia

  Kilde: Dagorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. april 2024, samt udkast til kommisorium.