Home Covid-19 / Corona virus Fra torsdag kan du komme i fitnesscenter: Ny aftale om yderligere genåbning
Fra torsdag kan du komme i fitnesscenter: Ny aftale om yderligere genåbning

Fra torsdag kan du komme i fitnesscenter: Ny aftale om yderligere genåbning

0

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om at åbne yderligere som led i den gradvise genåbning af Danmark. Partierne er bl.a. enige om, at alle børn og unge skal hurtigt tilbage i skolerne, ligesom der åbnes for konferencer, spillesteder, teatre, biografer mv. Der er ligeledes aftalt en plan for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.

Aftalen om yderligere genåbning kommer som opfølgning på Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts 2021. Den nye aftale udmønter den allerede aftalte genåbning pr. 6. maj 2021 af konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, samt af indendørs idræt for personer over 18 år.

Der åbnes endvidere for fitnesscentre, og kravet om forudgående bordbestilling ved indendørsservering (den såkaldte 30-minuttersregel) afskaffes. Samtidig må serveringssteder mv. holde åbent efter kl. 23 for særlige private arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen.

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Selv om vi i Danmark står et godt sted, er det fortsat afgørende, at vi fastholder en ansvarlig balance uden at miste kontrollen med epidemien. For mens smittesituationen i Danmark er stabil, ser vi, at mange andre lande er ramt af en tredje bølge og nye nedlukninger, som vi meget gerne skal undgå i Danmark. Sundhedsmyndighederne vurderer fortsat, at genåbningen bør ske forsigtigt og trinvis, så vi om nødvendigt kan reagere hurtigt på stigninger i smitten. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi i dag står med endnu en ny og balanceret aftale, hvor det bl.a. har været muligt at sende mange flere børn og unge tilbage i skole. Samtidig har vi fået en plan for, hvornår store forsamlinger og arrangementer kan afholdes.”.

Desuden indebærer aftalen, at flere børn og unge kan komme fysisk tilbage i skole. Bl.a. åbnes den 6. maj for 100 pct. fremmøde for 5.-8. klasse i grundskolen, elever på erhvervsuddannelser og for afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser nationalt. Pr. 21. maj 2021 åbnes for 100 pct. fremmøde for de resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og 50 pct. fremmøde for studerende på videregående uddannelser.

Sundhedsminister Magnus Heunicke:

”Danmark skal hurtigst muligt tilbage til normale tilstande, og det skal ske forsvarligt – uden at sætte epidemikontrollen over styr. Heldigvis står vi et godt sted med fortsat lave smittetal og få indlagte. Samtidig har snart hver fjerde dansker påbegyndt vaccination, og der er masser af danskere, der lader sig teste regelmæssigt. Derfor kan vi nu åbne for flere af de aktiviteter, mange danskere savner. ”

Der er ligeledes enighed om, at større forsamlinger og arrangementer kan afholdes efter en plan, der tager udgangspunkt i de ordninger, der er anbefalet af Ekspertgruppen om afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.

For genåbning af fitnesscentre gælder

Der åbnes for fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller, med krav
om coronapas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

For genåbning af indendørs idræt gælder

Indendørs idræt for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud. Dog åbnes alene for ikkekontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. Der åbnes endvidere
for al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder
også for idræt, der ikke er i organiseret regi. Forsamlingsloftet for idræt for
personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det
følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i idrætsaktiviteten. Pligten til
at påse, at kravet om coronapas er opfyldt fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet.

Spillesteder, teatre og biografer og lignende gælder

Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves
kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500 efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020, hvor tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser
med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende.
Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder i øvrigt ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves
kulturaktiviteter. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der
deltager i arrangementet, og uanset om det finder sted udendørs eller indendørs. Åbningen sker med de krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppens anbefalinger.

Du kan læse hele regeringsaftalen her…(Klik)

.