FREDERICIA

Forsvarsbrødrene mindedes “Englands sønner” ved en højtidelighed lørdag

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Regnvejr forhindre ikke Fredericia’s Forsvarsbrødre i at vise flyvere fra 2. Verdenskrig deres respekt – de tager bare regntøj på!

Der er ufred nok i verdenen, og vi skal ikke længere væk end til Ukraine for at se krigens grusomheder. Fred og frihed er ikke en naturlov, men noget vi skal være opmærksom på ikke glider os af hænde.

Forsvarsbrødrene for Fredericia og Omegn, i daglig tale blot Forsvarsbrødrene, har i årevis markeret denne historiske dag, og altså også på dette års regnfulde lørdag.

Det er en traditionsrig højtidelighed, hvor Forsvarsbrødrenes formand, Erik Schwensen, holder en mindetale, der lægges blomster, og så det der kan få hårene til at rejse sig: Last Post blæst af en dansk nulevende flyver som en respektfuld hilsen til de engelske kollegaer der ofrede deres liv for blandt andet Danmarks frihed.

DanmarkC TV bringer senere et TV indslag fra højtideligheden.

Herunder har DanmarkC TV hentet faktuelle oplysninger fra Forsvarsbrødrenes hjemmeside:

“Den 10. februar 2024 er det 79 år siden, at den 7 mand store besætning på Stirling LK-279 alle mistede livet i kampen for freden og friheden under 2. Verdenskrig, da deres fly styrtede ned i Lillebælt syd for Fænø den 10. februar 1945.

Forsvarsbrødrene for Fredericia og Omegn afholder mindehøjtidelighed ved Mindesmærket på Christianskirkens Kirkegård, hvor tre allierede soldater fra denne og en anden flybesætning blev genbegravet den 28. oktober 1949. Vi mindes de unge mænd i taknemmelighed for deres indsats for Danmarks fred og frihed.”