Kort Nyt

Forsøgsbyggeri i Fredericia baner vejen for en mere effektiv byggeproces

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Byggeriets vaner brydes med nyt etagehus i Fredericia

Et nybygget etagehus i Fredericia, kaldet “MiniCO2 Etagehus DIGITAL”, har brudt med traditionerne i byggebranchen ved at implementere en ny og mere effektiv byggeproces. Projektet har vist lovende resultater, med en reduktion i byggetid, budget og CO2-udledning.

Den femetages rødstensejendom på et gadehjørne i Fredericia gør ikke umiddelbart meget væsen af sig. Men projektteamet bag det nybyggede ”MiniCO2 Etagehus DIGITAL” har gjort en dyd ud af at gennemføre en anderledes byggeproces, der bryder med udbredte vaner i byggebranchen, sådan skriver Realdania i en pressemeddelelse.

– Undersøgelser har vist, at omkring 10 % af byggeriet går til spilde pga. fejl og mangler i processen, og at op mod 30 % af tiden på byggepladser er uproduktiv, fordi den går med venten eller fravær. Al det spild af både materialer og tid har en høj pris, både økonomisk og i forhold til klima og miljø. Det er de udfordringer, som vi prøver at tage livtag med ved at eksperimentere med en mere effektiv byggeproces. Det handler om ressourcebevidsthed i bredeste forstand, siger projektchef Peter Fangel Poulsen fra Realdania By & Byg.

Samarbejde og digitalisering er nøglen

Nøglen til succesen i MiniCO2 Etagehus DIGITAL ligger i en kombination af tæt samarbejde og digitalisering. Bygherre, rådgivere og entreprenør har arbejdet sammen fra starten af projektet, og har dermed sikret en fælles forståelse og ejerskab til processen. Derudover har man brugt digitale planlægningsværktøjer til at skabe et detaljeret “produktionsgrundlag”, der har fungeret som en “kogebog” for byggeriet.

– Her har bygherre, rådgivere og entreprenør siddet sammen rundt om bordet fra starten. Entreprenøren, som normalt først kommer ind i billedet, når man har et færdigt projekt til udførelse, har dermed kunnet bidrage med vigtig viden om bygbarhed, der har kvalificeret bygningsdesignet og hele projektet, samtidig med at entreprenøren har fået indgående forståelse for og stort ejerskab til projektet fra starten, fortæller Peter Fangel Poulsen.

MiniCO2 Etagehusene set fra luften – t.v.: MiniCO2 Etagehus TRÆ, t.h.: MiniCO2 Etagehus DIGITAL. Foto: SH Luftfoto

Hurtigere og billigere byggeri med færre fejl

Denne nye arbejdsform har resulteret i en række fordele. Huset er blevet bygget to måneder hurtigere end forventet, 8% under budget og med blot 1,2% uforudsete udgifter. Derudover har man opnået en CO2-besparelse på 12% i forhold til grænseværdierne i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse. Materialespildet er blevet reduceret til 4,7%, og huset er blevet afleveret 100% mangelfrit.

– Huset er bygget to måneder hurtigere end forventet ved projektets start, 8 % under budget og med blot 1,2 % uforudsete udgifter. Dertil kommer en CO2-besparelse fra selve byggefasen, svarende til en 12 % reduktion i projektets samlede LCA, når materialespild og transport til og fra byggepladsen medregnes og forholdes til grænseværdierne i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, fortæller Peter Fangel Poulsen og fortsætter:

– Ved at undgå omarbejde både i byggeprocessen og efterfølgende har vi nedbragt materialespildet til 4,7 %, altså lidt over en halvering af det anslåede generelle spild i byggeriet, og som en meget væsentlig og usædvanlig gevinst ved projektet, er huset afleveret 100 % mangelfrit. Her viser projektet, at samarbejde og digitalisering kan hjælpe med at bygge mere ressourcebevidst og mere rigtigt første gang.

Skalering af erfaringerne

Erfaringerne fra MiniCO2 Etagehus DIGITAL viser, at samarbejde og digitalisering kan føre til en mere effektiv og ressourcebevidst byggeproces. Projektteamet er enige om, at potentialet i denne arbejdsform er stort, især når den skaleres op til større byggerier.

Fakta om MiniCO2 Etagehusene

Realdania By & Byg opfører i øjeblikket fem bygninger side om side i Kongensstræde i Kanalbyen i Fredericia. Hvert af disse byggerier har sit eget fokusområde for at belyse, hvordan man kan nedbringe ressourceforbrug og CO2-udledning i etagebyggeri.

MiniCO2 Etagehus DIGITAL er blot ét af disse fem byggerier. De øvrige fire bygninger er:

  • MiniCO2 Etagehus TRÆ – opført
  • MiniCO2 Etagehus TEGL – under opførelse
  • MiniCO2 Etagehus PRÆFAB – under planlægning
  • MiniCO2 Etagehus BETON – under planlægning