Læserdebat

Forsimpler vi kommunale indsatserne for vores mest udsatte borgere?

Læserdebat af Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem for SF

Det er med nogen undren og bekymring jeg konstaterer at vi med forslaget om lukning af det kommunale midlertidige botilbud “Halvvejshuset” kan være på vej med endnu en forsimpling af hjælpen til nogle af vores udsatte borgere. Der ser ud til at være en tendens til at tro at alle problemer på socialpsykiatri og misbrugsområdet kan løses ambulant eller med nogle timers bostøtte, hvilket i min optik er tvivlsomt. Vi oplyses i dagspressen om at planerne skam hviler på anbefalinger fra sagkundskaben. Det kan i de fleste tilfælde afgjort svare sig at lytte til sagkundskab – også den sagkundkab borgerne og de fagprofessionelle besidder.

Det kan ligeledes undre at den undersøgelse og de anbefalinger som Fredericia Kommune for ganske få år siden fik udarbejdet af Center for Rusmiddelforskning ikke ser ud til at indgå i analysen? 

Alle former misbrug er stigende i disse år og viser sig i alle samfundslag. Derfor er der behov for en lidt bredere vifte af behandlingstilbud og efterværn. For nogle borgere vil en periode i et midlertidig botilbud sandsynligvis fortsat være relevant. Desværre er misbrug overordentligt svær at behandle og mange borgere med misbrug ender på psykiatriskeafdelinger, i private behandlingstilbud eller på forsorgshjem, hvilket afgjort ikke er gratis for kommunen. Det forhold bør også indgå i en analyse. I sidste uge deltog medlemmerne af ØKE i Kommunaløkonomisk Forum, her var et at af temaerne de markant stigende udgifter på social og handicapområderne. KL fremlagde resultatet en større undersøgelse og analyse af udviklingen på områderne. Heraf fremgik det bl.a. at borgernes problemstillinger ikke er mere komplekse end de har været tidligere, men at indsatserne kan have tendens til at blive iværksat for sent, ikke have det rigtige indhold og kvalitet samt at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad får sikret den faglige opkvalificering af medarbejderne. Det bør vi tage til efterretning! 

Lad os komme fri af konceptløsningerne og lad os med udgangspunkt i lokale forhold give mere plads til borgerindragelse og de fagprofessionelle medarbejdere i opgaveløsningen! Det fik det meste af byrådet vist lovet hinanden ved indgåelse af de kommunale budgetter. 

Jeg vil hermed opfordre Social og Seniorudvalget til at se lidt grundigere på forslaget om lukning af “Halvvejshuset” end forvaltningen umiddelbart har lagt op til. Evidens er baseret på et valg af den data der indrages.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv