FREDERICIA

Formidlingscenter Fredericia et stort skridt nærmere

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Byrådet er indkaldt med tre dages varsel med formidlingscentret som eneste punkt

Opdateret kl. 14.43:
Henrik Møller Olsen, fra Fredericia Kommune, fortæller til DanmarkC TV, at sagen kommer på det ekstraordinære byrådsmøde i dag på grund af sagens omfang og kompleksitet.

Der arbejdes i dag på højtryk på Rådhuset, da flere udvalg skel gennem den nødvendige beslutningsproces i eftermiddag, inden byrådet på et ekstraordinært møde kl. 16 forventes at beslutte grundlaget for oprettelse af Den Selvejende institution Museum Fredericia.

Det haster så meget, at det ikke kunne afvente det planlagte byrådsmøde den 18. december 2023. Derfor er det sidste møde kl. 15.40 hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget mødes, inden den endelig fremlæggelse og godkendelse sker i byrådssalen kl. 16.

Det har ikke været muligt ved borgmestersekretariatet at få oplyst hvad grunden til hastværket er.
Opdateret kl. 14.43: Henrik Møller Olsen, fra Fredericia Kommune, fortæller til DanmarkC TV, at sagen kommer på det ekstraordinære byrådsmøde i dag på grund af sagens omfang og kompleksitet.

Det er et langt og omhyggeligt juridiske arbejde der er gået forud, og Den Selvejende institution Museum Fredericia vil fremover være der vores historie er underlagt. Alene vedtægterne fylder ti sider!

Bestyrelsen – kan ende på 11 medlemmer
Bestyrelsen sammensætte ganske indviklet og ikke længere under demokratisk kontrol eller indflydelse. Ikke alene er bestyrelsen selvslupperende men bestyrelsesmedlemmerne udpeges.

Borgmesteren er selvskreven i den første bestyrelse, og det sammen er en repræsentant for organisationen Danske Museer og en repræsentant for Foreningen til Renovering af Fredericia Vold. Herefter udpeger borgmesteren to bestyrelsesmedlemmer, og borgmesteren udpeger sammen med repræsentanterne for Danske Museer og Foreningen til Renoveringen af Fredericia Vold yderligere tre bestyrelsesmedlemmer.
Hermed er bestyrelsen nået op på otte medlemmer.

Otte er et uheldigt tal, da der i en bestyrelse ofte tilstræbes et ulige antal medlemmer. Det er der dog en løsning på, idet de otte medlemmer kan udpege mellem én og tre yderligere medlemmer.

Hvem kan ikke blive bestyrelsesmedlemmer?
Bestyrelsen kan supplerer sig med medlemmer, “som ikke må vælges blandt medlemmerne af Fredericia byråd eller andre, som Fredericia byråd eller kommune har bestemmende indflydelse over.“.

Om det også gælder enkeltpersoner eller virksomheder der i deres virke er mere eller mindre afhængige af Fredericia Kommune som kunde eller leverandør er ikke specificeret i vedtægterne.

Krav til bestyrelsesmedlemmerne
Det fremgår af vedtægterne, at “Bestyrelsen skal i sin helhed tilsammen repræsentere en områdefaglig relevant indsigt indenfor museumsdrift, ledelse, kommunikation, jura, økonomi, kommerciel drift og turisme.“.

Her bliver det rigtig spændende at se, hvem der bliver udpeget. Intentionerne i vedtægterne er rigtig gode. Noget anerledes fremgår det af vedtægterne for Varde Museerne og Moesgaard Museum hvorfra bestyrelsesmedlemmer skal komme. I Fredericia vælger man altså en noget anden model.

Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsesarbejdet er ulønnet!

Vedtægtsændringer uden for kommunal og demokratisk indflydelse
Bestyrelsen kan med 3/4 flertal ændre vedtægterne. Ændringer skal alene godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.