FREDERICIA

For høje takster på dagtilbud: Fredericia Kommune skal betale 16 millioner kroner tilbage for 2020 og 2021

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

PRESSEMEDDELELSE: En gennemgang af 2020 og 2021 viser, at forældre har betalt for høje takster til dagtilbud, ligesom private institutioner har modtaget for lavt tilskud. I løbet af 2023 skal der derfor betales 16 millioner kroner tilbage til forældrene og de private daginstitutioner.

Genberegningerne af årene 2020 og 2021 viser, at de takster, som forældre har betalt for af få deres børn passet i kommunens børnehaverne, har været for høje, ligesom tilskuddet til private daginstitutioner har været for lave, mens taksterne den kommunale dagpleje samt børn i kommunale vuggestuer har været korrekte.

Det betyder, at Fredericia Kommune nu skal tilbagebetale omkring 16 millioner kroner for de to år.

”Vi havde naturligvis håbet, at sagen om de høje dagtilbudstakster isolerede sig til 2022, men nu hvor det har vist sig, at der også er blevet betalt for høje takster i 2020 og 2021, så er det vigtigt, at vi får tilbagebetalt pengene i år, og at arbejdet med at genberegne de tidligere år også sættes i gang,” siger Ole Steen Hansen, der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Genberegningerne af 2018 og 2019 igangsættes i efteråret 2023, og forventes at være færdige primo 2024.

Alle skal kompenseres

Det helt præcise beløb for årene 2020 og 2021 kendes først, når alle tilbagebetalingerne er foretaget, da der skal tages højde for justeringer i forhold til eksempelvis fripladstilskud og søskenderabatter.

”Det er meget beklageligt, at forældre igennem en længere periode har betalt for meget for at få deres børn passet i de kommunale daginstitutioner. Derfor er det også vigtigt, at vi nu får gennemgået de tidligere år, så alle kompenseres for det, de måtte have betalt for meget,” siger Cecilie Roed Schultz, der er næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

Sagen om taksterne for 2020 og 2021 skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet, og når de genberegnede takster er vedtaget her, vil der igangsættes en tilbagebetaling til de forældre, som har betalt for høj takst i de pågældende år, ligesom de private aktører, som har fået for lidt i tilskud, også bliver kompenseret. Det forventes, at tilbagebetalingen er afsluttet inden årsskiftet.

Sagen om for høje takster på dagtilbudsområdet startede sidste år, hvor Fredericia Kommune tilbagebetalte 8 millioner kroner, da lignende genberegninger for 2022 viste, at der blev opkrævet for høje takster, ligesom de private institutioner havde modtaget for lavt tilskud.