SUNDHED

Folketinget sender millioner til hjælp for selvmordstruede

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Hvert år tager ca. 600 mennesker deres eget liv på landsplan – Fredericia har under fem af disse tragiske dødsfald i de seneste år

Antallet af selvmordsforsøg er endnu højere, og et antal er svært at dokumentere, idet ikke alle forsøg opdages og bliver registreret. Livslinien anslår at der er mellem 6.000 – 12.000 selvmordsforsøg om året

Vi gøre mere for at forebygge selvmord og selvmordsforsøg,” udtaler Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i forbindelse med i tilførelse af adskillige millioner i år – og de kommende år, som har sin rod i en ny handlingsplan.

ÅrSelvmord i Fredericia
2012<5
2013<5
201410
20155
2016<5
201710
2018<5
20195
2020<5
2021<5
2022<5
Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) har indgået aftalen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet. Aftalen hedder og er en “Handlingsplan for styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.”

Aftalen indledes med:
“Når et menneske forsøger at tage sit eget liv, er det udtryk for en dyb krise. At et menneske dør af selvmord er dybt tragisk. Ingen bør komme dertil, hvor det at tage sit eget liv føles som den eneste udvej.”

I år bruges 48,8 millioner kr. og fra 2025 er der varigt afsat 65 millioner. Beløbet kommer oveni de 7 millioner kr. årligt til Livslinien og de 150 millioner kr. årligt ved fuld indfasning til den psykiatriske akuttelefon samt styrkelse af akutte psykiatriske behandlingstilbud.

Dermed er der fra 2025 øremærket 185 millioner kr. til indsatser målrettet mennesker i akut krise, som kan være selvmordstruede, og til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, og fra 2028 når beløbet op på 222 millioner kr. årligt, oplyser ministeriet.

Politikerne holder øje med udviklingen
Det fremgår nemlig af aftalen, at der skal oprettes et nyt nationalt organ der skal holde øje med aftalens indhold bliver til virkelighed.

Statistik om selvmord og selvmordsforsøg
Statistiske oplysninger herunder er fra Livslinien.

 • 524 mennesker begik selvmord i Danmark i 2021 (kilde: Dødsårsagsregisteret)
 • Af dem var 384 mænd og 140 kvinder
 • Knap 50 procent af dem der begår selvmord er over 50 år
 • Selvmordsraten stiger med alderen for både mænd og kvinder, men det ses særligt for mænd, hvor aldersgruppen 80+ har en selvmordsrate, der er 6 gange højere end unge mænd i alderen 15-24 år
 • For hvert selvmord er der minimum 10 selvmordsforsøg
 • Mange selvmordsforsøg registreres ikke, og det samlede antal selvmordsforsøg anslås derfor at være mellem 6.000 – 12.000 om året. Det er minimum 16 selvmordsforsøg om dagen
 • 15-29 årige kvinder står for over 40 procent af selvmordsforsøgene blandt kvinder
 • For hvert selvmord eller selvmordsforsøg anslås det, at fem mennesker berøres personligt
 • Ifølge Depressionsforeningen har op til 60 procent, af dem der forsøger selvmord, en depression
 • Indlagte patienter i psykiatrien har 44 gange højere risiko for at dø af selvmord end den generelle befolkning 

Statistik fra Livslinien

 • I 2022 havde Livslinien 18.607 rådgivninger
 • 16.710 på telefonrådgivningen
 • 1.387 på chatrådgivningen
 • 510 på skrivdet.dk
 • 64 procent af dem der benytter Livsliniens rådgivning er kvinder, 36 procent er mænd
 • Mere end hver femte, der kontaktede Livslinien i 2022 udtrykte, at de tidligere har forsøgt selvmord
 • Cirka hver tredje, der kontaktede Livslinien i 2022 udtrykte, at de har en ensomhedsproblematik

70 201 201 – Livsliniens telefonrådgivning

Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201, alle årets dage fra kl. 11-05.