FREDERICIA

FOKUS PÅ VÆRDIGE FORHOLD FOR HJEMLØSE I FREDERICIA

Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at dæmme op for hjemløsheden i Fredericia

Der er et stigende antal mennesker, der er hjemløse i Fredericia. Det vil Social- og Beskæftigelsesudvalget gøre noget ved. Sammen med Udsatterådet vil de i starten af 2018 en lave en samlet handleplan for, hvordan der bliver færre udsatte og hjemløse i Fredericia.

”Problematikken omkring hjemløshed er kompleks, og der er ingen enkelte løsninger. Det kræver samarbejde mellem flere aktører for at dels at afhjælpe følgeskaderne at hjemløshed, dels at afhjælpe og forebygge hjemløsheden. Og ikke mindst ønsker vi at skabe en værdig tilværelse her og nu for de ca. fem borgere, der bor på gaden. For at hjælpe disse borgere har vi bl.a. valgt at styrke den opsøgende indsats med særligt fokus på individuelle løsninger”, siger udvalgsformand Peder Wittendorff Tind.

I Region Syddanmark, er der i alt registreret 919 hjemløse borgere ved kortlægningen i 2017. Det er en stigning fra de 819 personer i 2015. I Fredericia er antallet af hjemløse steget fra 32 i 2015 til 57 personer i 2017. Gruppen af hjemløse i Fredericia er meget sammensat, og reelt er der fem, der er nødsaget til at sove på gade. Resten bor ikke på gaden, men benytter sig af varmestuen eller overnatter hos venner og familie.

På baggrund af viden udvalget har fået fra hjemløseoptællingen, kommunens opsøgende medarbejdere, misbrugsområdet og aktører i civilsamfundet i Fredericia ønsker Social- og Beskæftigelsesudvalget at oprette en række tiltag, der både på kort og længere sigt kan være med til at skabe bedre vilkår for hjemløse og få flere i egen bolig.

Handleplanen, som Social- og Beskæftigelsesudvalget vil lave sammen med Udsatterådet i starten af 2018, skal have fokus på forebyggelse af udsathed og hjemløshed. Handleplanen skal også sikre, at der er særlige tilbud, som er målrettet unge uden en fast bolig i Fredericia.

”Vores mål med handleplanen er, at flere hjemløse kommer væk fra gaden og i egen bolig med inspiration fra Housing First, som er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed. I den forbindelse vil vi også kigge på, hvilket behov vi har for en døgnvarmestue eller et permanent herberg i Fredericia”, siger Peder Tind.

Udsatterådet er glade for, at der nu er en opmærksomhed på det akutte problem, men også at der er en interesse for at finde mere permanente løsninger.

”En opsøgende indsats med fokus på individuelle løsninger vil være med til, at sikre værdige men også individuelle forhold for de borgere, der sover på gaden. Det handler om få mennesker, og vi skal arbejde opsøgende med håndholdte løsninger. Det kan være en udfordring at fastholde fokus på det langsigtede arbejde med at forebygge og afhjælpe hjemløshed, men vi ser det som meget positivt, at der peges på et samarbejde med andre organisationer som Kirkens Korshær”, siger formanden for Udsatterådet Bjarne Dahlmann.

Social- og Beskæftigelsesudvalget afsætter 40.000 kr. til denne opsøgende indsats. Det øvrige indsatser finansieres indenfor den eksisterende ramme.

Fakta
I Fredericia er der i dag 57, der er registreret som hjemløse. Af dem bor fem på gade, en benytter natvarmestuen, 24 bor hos familie og venner, en bor i udslusningsbolig og en er tilknyttet kriminalforsorgen. De sidste seks har ikke oplyst, hvor de bor.
Der er flest hjemløse i aldersgruppen 18-29-årige og færrest i aldersgruppen 50-59-årige.

 

KONKURRENCE – VIND CD MED KØLIG KAJ