FREDERICIA

FØRSTE SPADESTIK TIL GRØNNERE ENERGI

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Skærmbillede 2014-08-28 kl. 12.47.28Første spadestik til ombygningen af Skærbækværket, så det i fremtiden primært skal bruge træflis som brændsel.

Første spadestik blev i dag taget for at nedsætte Trekantområdets CO2- udledning markant, da Klima-, Energi- og Bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen, i symbolsk forstand påbegyndte ombygningen af Skærbækværket til biomasse.

Borgmestrene i Fredericia, Vejle og Middelfart samt formanden for Miljøudvalget i Kolding hjalp med at føre spaden ved en begivenhed på Skærbækværket. TVIS investerer 80 procent af 1,8 milliarder, så Skærbækværket i fremtiden primært bruger træflis som brændsel. Det er omtrent 280.000 borgere, der får miljøvenlig og billigere fjernvarme fra 2017, hvor værket er planlagt til at være i drift.

”Målet er at sikre Trekantområdet stabil, miljøvenlig og prisbillig varme i fremtiden. En ombygning vil gøre fjernvarmen næsten CO2-neutralt og er et ambitiøst bidrag til grøn omstilling på lokalt, regionalt og nationalt plan. Samtidig med at borgerne får en årlig besparelse på varmeregningen, siger Leif Skov, bestyrelsesformand i TVIS.

Tæt på CO2-neutral varme

TVIS indkøber varmeproduktion fra overskudsvarme i industrien, fra affaldsforbrænding og Skærbækværket. Varmen fra Skærbækværket udgør 2/3 af fjernvarmeproduktionen, og med ombygningen opnås en CO2-reduktion på 85 procent, hvilket inkluderer bearbejdning og transport af biomassen.

-Det baner vejen for etablering af en ny stor grøn kraftvarmeproduktion i Trekantområdet, hvor miljøhensyn er i fokus, men samtidigt bliver varmeprisen billigere – årligt ca. 600 kr. pr. husstand – og forsyningssikkerheden styrkes med idriftsætning af flere produktionsanlæg med flere brændsler at vælge imellem, siger Hans Bjørn, direktør for TVIS.

Kraftværkerne bliver grønnere

De danske kraftværker leverer fjernvarme til 3,4 mio. danskere, ifølge DONG Energy, og sikrer danskerne en stabil elforsyning, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Derfor bliver de bygget om fra fossile brændsler som kul og gas til biomasse for at levere et væsentligt bidrag til en fossilfri el- og varmeforsyning i Danmark.

”Jeg er glad for at se, at vores ambitiøse energiaftale fra 2012 har været med til at sætte skub i den grønne omstilling af kraftværkerne. Vi ser nu i stort omfang, at kraftværkerne skifter kul ud med bæredygtig biomasse. Det bidrager væsentligt til, at vi kan nå regeringens klimamål på 40 pct. reduktion i 2020. Skærbækværket et rigtig godt eksempel på, hvordan kraftværkerne kan gøre noget godt for klimaet,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Sammenlignet med kul har DONG Energy’s brug af biomasse på danske kraftværker sidste år sparet klimaet for samme mængde CO2, som mere end 255.000 europæere udleder på et år. I 2013 kom 18% af energien fra DONG Energy’s kraftværker fra biomasse. Målet er 50% i 2020.

Ombygningen går i gang i dag, og fra varmesæsonen 2017 løber der grøn varme ud i de østjyske radiatorer.

Skærmbillede 2014-06-07 kl. 23.07.48

[youtube]_f0_vyVWY2U[/youtube]